ceturtdiena, 2014. gada 24. aprīlis

Paveiktais

1.  Izveidoti Twitter konti skolotājiem, skolēnu padomei un skolai.
2.  Skolotāji un skolēni tiek apmācīti blogu veidošanā, izveidoti  blogi - ģeogrāfijā zemesapraksts.blogspot.com ,3.klasei (33klase.blogspot.comun Lizuma vidusskolas blogs logsuzjaukudienu.blogspot.com
3.  Apgūti dažādu prezentāciju veidi, kuri tiek izmantoti skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai un skolotājiem darba procesa dažādošanai mācību stundās.
 4. Apgūtas prasmes pasākumu dokumentēšanā un video montāžā.
5. Izveidots  skolas interaktīvais ziņojuma dēlis un tiek veikta tā satura atjaunināšana un papildināšana.


Mērķi

1. Iegūt jaunas zināšanas un prasmes, darbojoties ar informācijas apstrādes un attēlošanas tehnoloģijām.
2. Jauniegūto zināšanu un prasmju koplietošana ar kolēģiem un skolēniem.
3. Apgūto informācijas apstrādes un attēlošanas tehnoloģiju prasmju izmantošana mācību procesa uzlabošanai.
4. Skolas popularizēšana sociālajos tīklos.
5. Digitālo pārmaiņu ideju ieviešana un realizācija skolā.

Samsung Skola nākotnei

Lizuma vidusskolas skolotāju komanda piedalās skolotāju bezmaksas digitālās mācības programmā “Samsung Skola nākotnei”. Tajā 120 skolotāji un direktori no visas Latvijas jau četrus mēnešus apgūst digitālās prasmes un gatavo digitālo pārmaiņu projektus savai skolai. Projekta mērķis ir rast veidus, kā ar tehnoloģijām uzlabot skolēnu sasniegumus mācībās. Skolu komanda, kuras projektu “Iespējamā misija” treneri un žūrija novērtēs par ilgtspējīgāko, īstenojamu daudzos mācību priekšmetos un, kas vislabāk veicinās sadarbību skolā, saņems 10 000 eiro jaunākajām Samsung tehnoloģijām.
“Blogi ir mūsu lielākais ieguvums no “Samsung Skola nākotnei”, jo tur var dalīties ar visu citu – video, animācijām, tekstiem, infografikām, fotogrāfijām. Mēs esam izveidojuši klases blogu un blogu ģeogrāfijā. Skolēni to aktīvi lieto, raksta komentārus. Viņiem tas ir interesanti, jo atšķiras no satura un iespējām mācību grāmatās. Klases dzīve tagad ir arī tiešsaistē, kur viegli iesaistīties var arī vecāki. Noteikti jūtamies zinošākas nekā uzsākot mācības. Skolēnu acīs esam spicākas!” – pieredzē dalās Lizuma vidusskola skolotāju komanda.