piektdiena, 2016. gada 22. janvāris
21.janvārī vidusskolēni Ritvars Sebris, Edijs Rukmanis, Reinis Beitiks, Paula Bežane, Pauls Georgs Staršovs piedalījās Gulbenes novada konkursā Erudīts

21.janvārī skolas direktore Irēna Ābeltiņa piedalījās Direktoru klubiņa nodarbībās, bet direktores vietniece mācību darbā DZM IC koordinatoru seminārā par inovatīvo skolu tālāko darbību.


19.janvārī pieredzē dalījās Gulbenes 2.vidusskolas skolotājas Zita un Vita par tēmu Radoša mācību stunda.

otrdiena, 2016. gada 5. janvāris

6.janvārī 11.klases skolnieki Reinis Beitiks, Vairis Āre, Ritvars Sebris, Edijs Rukmanis piedalīsies Gulbenes novada angļu valodas olimpiādē.

27.janvārī Lizuma vidusskolā notiks Gulbenes novada klašu audzinātāju seminārs.
Dienas kārtībā
1. Atklātās klases audzināšanas stundas par pilsoniskās audzināšanas tēmām.
2. Klases blogu veidošana.