Metodiskais darbs

20181005_100055

2018./19. mācību gada iesākums Lizuma vidusskolas kolektīvam ir bijis ciemiņiem bagāts. 5.oktobrī skolā iegriezās Rugāju vidusskolas skolotāji. Lūk, kādus vārdus par tikšanos mūsu skolā saņēmām no viņiem: „Lizuma vidusskola mūs sagaidīja karaliski, vēsturiskā elpa bija jūtama uz katra soļa. Iedvesmoja skolas direktores apņēmība, patriotisms un degsme, ar kādu viņa runāja par savu skolu. Sakoptās telpas, izpalīdzīgie skolēni, pārdomātais telpu pielietojums un aizrautīgais gides stāstījums dāvāja iedvesmu jauniem darbiem un idejām. Paldies par silto uzņemšanu!”


DSC_0487

 Tradicionāli 2017./18. mācību gads skolā noslēdzas ar pieņemšanu pie direktores. 

Uz svinīgo pasākumu skolas zālē pulcējās ģimenes, kuru bērni šajā mācību gadā mācījušies augstā un optimālā līmenī visos mācību priekšmetos. Tādu šogad ir 71. Priecājamies par viņiem! 
73 skolēni iepriekšējā dienā saņēma diplomus par augstiem mācību sasniegumiem atsevišķos mācību priekšmetos.
Šogad vairāki skolēni saņēma Zelta, Sudraba un Teicamnieka liecības un īpašās balvas paši centīgākie mācībās.


2017.gada 17.oktobrī pieredzes apmaiņā viesojās Viļakas novada skolu direktori, direktoru vietnieki un novada metodisko apvienību vadītāji. Gulbenes novada izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs A.Šķēls iepazīstināja ar Gulbenes novada izglītības darba sistēmu, valsts centralizēto eksāmenu rezultātiem, projektiem, kuros piedalās Gulbenes novads, un interešu izglītības darbu. Skolas direktores vietniece mācību darbā I.Dambe dalījās pieredzē par skolotāju mācīšanās grupu darbu un ESF projekta „Kompetenču pieeja mācību procesā” aktivitātēm. Pēc tam skolas direktor e I.Ābeltiņa iepazīstināja ar skolu, muzeja vadītāja V.Briede ar skolas muzeju un pirmsskolas izglītības grupiņām. Tālāk viesi devās pieredzes apmaiņā uz Tirzas pamatskolu un Gulbenes 1 PII. (I.Dambe)


27.janvārī.Mūsu bērni ir savas dzimtās vietas un valsts patrioti! Kādu piemēru rādīt, kā strādāt, lai mēs to varētu teikt par visiem jauniešiem? Par to mēs šodien dalījāmies pieredzē ar novada klašu audzinātājiem. Seminārā piedāvājām vērot un analizēt klases stundas: 2.klasē - „Es – skola un tās simboli” (sk. Ārija Fijala), 8.klasē - „Katrs cilvēks veido vēsturi” (sk. Vaira Briede), 11.klasē - „Personīgi – Barikādes” (sk. Inga Kadile). Skolotājas Inese Dambe un Inga Sebre vadīja praktisku nodarbību par skolas blogiem un blogu veidošanu. Patriotisma un pozitīvu emociju pārpildīta diena mums šodien!


19.janvārī pieredzē dalījās Gulbenes 2.vidusskolas skolotājas par tēmu Radoša mācību stunda

2015./2016.mācību gadā izveidotas darba grupas "Globālās izglītības sabiedrības veidošana" un mācīšanās grupa "Kā mācīt mācīties"

 8.oktobrī skolā notika VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla seminārs Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1.-6.klasē. Viesojās Cēsu 2.pamatskolas, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Kalsnavas pamatskolas un Krustpils pamatskolas skolotāji. Mūsu skolas skolotājas Inga Sebre  1.klasē vadīja atklāto stundu matemātikā un Nanija Biezā dabaszinībās, pēc tam notika stundas analīze, kur tika analizēta uzdevumu pētnieciskā daļa.


2014./2015.mācību gadā izveidotas skolotāju metodiskā darba grupas 
"Globālās izglītības sabiedrības veidošana"
Skolotāju mācīšanās grupa "Mācīšanās motivācija"

2013./2014. skolas metodiskā tēma Formatīvā vērtēšana

Mācību gada sakumā skolotāji iesniedza priekšlikumus metodiskajai tēmai, lai papildinātu savas pedagoģiskās prasmes un metodes. Izvērtējot priekšlikumus vienojāmies par kopēju tēmu Formatīvā vērtēšana. Notika teorētiskās nodarbības un pēc tam darbs grupās. Skolotāji izvēlējās kādu no formatīvās vērtēšanas veidiem vienā klasē, un katru mēnesi grupa satikās dalījās pieredzē par to kas izdodas un pie kā vēl strādās.

Šeit var skatīt skolotāju piemērus formatīvajā vērtēšanā
http://ej.uz/piemeri_lizums

Noslēguma nodarbībā grupas prezentēja savus izmantotos formatīvās vērtēšanas piemērus kolēģiem.

Skatīt prezentācijas

http://failiem.lv/u/swbfimc

http://apps.deck.in/docs/openWebDoc.do?docId=1028372

Novada sākumskolas skolotāju seminārs Lizumā "Globālā izglītība"
1.aprīlī  pieredzē dalījās sākumskolas skolotājas. Semināra sākumā  skolotā’ja Solveiga Vilka iepazīstināja  ar darbību  projektā”Globālās izglītības sabiedrības veidošana”. Atklāto stundu sociālajās zinībās “Drošs internets” vadīja I.Sebre, (stundas analīzi vadīja I.Dambe). Klases audzināšanas stundu 2.klasē “Es un apkārtējā vide” vadīja N. Biezā, (analīzi vadīja M.Ranka), bet 1.klasē “Esi drošs!” vadīja S.Strade, (analīzi vadīja S.Rakauskis). Pasākumu “Joku pilna cepure” vadīja I.Gjača
   

  


Novada pirmsskolas skolotāju tikšanās Lizumā
Gulbenes novada pirmsskolu pedagogi šī gada 25. martā apmeklēja aktīvu, radošu pasākumu Lizuma vidusskolā – metodisko dienu Gulbenes novada pirmsskolas iestāžu un skolu pirmsskolas grupu pedagogiem.

Šīs vidusskolas telpās mīt arī pirmsskolnieki, Lizuma pagasta jaunā paaudze, vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Mazuļi mums, ciemiņiem, demonstrēja savas iemaņas un prasmes. Visās trijās vecuma grupās bija iespēja vērot apmācības darbu. Mazie ir droši, prasmīgi, aktīvi un enerģiski. Savu skolotāju vadībā iemācījušies apbrīnojami daudz!
Bērni apguvuši valodas prasmes, pirkstiņdarbus, zināšanas par apkārtni, tēlotājdarbību iemaņas. Priecē, ka mazie kā plaukstoši pumpuriņi vaļā raisās prasmīgo un zinošo Lizuma skolotāju rokās. Vērojot, jāsecina, ka nenovērtējama ir iespēja mazuļiem atrasties un attīstīties pirmsskolas grupiņā.
Metodiskās dienas dalībnieku paldies direktorei Irēnai Ābeltiņai, skolas kolektīvam par radošajām darbnīcām, kur bija iespēja vingrināties trauku dekupēšanas prasmēs, ziepju izgatavošanas prasmēs, papīra figūru izgatavošanas prasmēs. Bija iespēja iepazīties ar jaunākajām bērnu grāmatām un tās iegādāties. Kā arī paldies par noorganizēto iespēju iepazīties ar SIA „Avoti ” darbu un SIA „Skrīveru saldumi”.
 

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru