PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2019./20 m.g.


 
Septembrim
Kl.
23.09 – 27. 09.
30. 09. – 04. 10.
5.
24.09. angļu valoda - starter unit
26.09. literatūra  - "Dzeltenā krāsa"
03.10. Mājturība un tehnoloģijas "Mājoklis"
30.09. Matemātika  "Lielie skaitļi"
6.
30.09. literatūra  "Dzeja"
30.09. Mājturība un tehnoloģijas "Mājoklis"
01.10.latv.val.  "Valodas un rakstības attīstība"
02.10. angļu valoda - unit 6
03.10. Dabaszinības "Ekosistēmas"
01.10. Matemātika "Lielumu attiecība"
7.

01.10. angļu valoda - unit 4
03.10. Mājturība un tehnoloģijas "Mājoklis"8.
24.09. angļu valoda - unit 1
30.09. Mājturība un tehnoloģijas "Dekora veidošana"
01.10.Bioloģija "Zooloģija - zinātne par dzīvniekiem"
02.10. literatūra - "Dzeja"
9.

03.10. Bioloģija "Cilvēks - vienots organims
03.10. Mājturība un tehnoloģijas "Dekora izveidošana"
01.10. matemātika- "Daļveida izteiksmes"
03.10. lat.val.atkārtojamā viela
10.
26.09. Ekonomika
"Ekonomikas priekšmets"
24.09. Matemātika "Vektori"
03.10.Bioloģija "Bioloģijas zinātne, tās nozīme"
11.
24.09.Vēsture.Viduslaiki Baltijā.
30.09. Matemātika "Nevienādības"
04.10 latv.valoda "Vielas atkārtojums"
12.
24.09. Ekonomika "Konkurence, mārketings peļņas maksimalizācija, reklāma"
03.10. Bioloģija "Biotehnoloģijas (I)"
02.10. angļu valoda - unit 10

Oktobrim
Kl.
07. 10. – 11. 10.
14. 10. – 18. 10.
28. 10 – 01. 11.
5.
10.10. Mūzika MIL
10.10.lat.val. "Domraksta mācība"
11.10.Vizuālā māksla
" Uzdevums ar priekšmetiem"
15.10. Soc.zin. "Skola agrāk un tagad. Cilvēka attīstība"
17.10. literatūra"Tautas pasakas"


30.10 Matemātika "Saskaitīšana un atņemšana"
6.
08.10. Mūzika "Senie instr."
10.10.Soc.zin. "Ražošanas resursi"
08.10.Vizuālā māksla "Dažādas proporcijas"
09.10.Vēsture.Vēsture un tās pētīšana.
01.11. Matemātika "Pozitīvi un negatīvi skaitļi"
7.

08.10. matemātika "Ievads planimetrijā"
08.10.literatūra
09.10.latv.val.(sintakse)
(dzeja)
10.10.Soc.zin. "Ētikas pamatjautājumi"
11.10.Vēsture.Krusta karu cēloņi un oeganizācija.
11.10. Bioloģija "Bioloģija - zinātne par dzīvajiem organismiem"
14.10.Mūzika "Tradic.mūz.Latvijā"
15.10 Vizuālā māksla 
"Ritms"
30.10. matemātika "Leņķi un to veidi"
8.
09.10. latv.val. "Darb.v. izteiksmes"
10.10.Mūzika "Romantisms"
10.10. Soc.zin. "Saskarsme. Konflikti."
09.10.Vēsture.Absolūtisms.
16.10. Ķīmija "Ko māca ķīmija?"
16.10 Vizuālā māksla "Kompozīcijas veidošana"
17.10. krievu val.
18.10.Vēsture.Latvija-Krievijas impērijā.
31.10. angļu valoda - unit 2
9.
07.10. literatūra "Dzeja"
07.10. Bioloģija "Cilvēks - vienots organims"

08.10. angļu valoda - starter unit
09.10 Vizuālā māksla "Realitāte un uztvere"
08.09.Vēsture.Eseja-Agrārās reformas nozīme
15.10. Mūzika "Temperamenti"
15.10. Soc.zin."Valsts"
16.10. Ķīmija "Kā pēta materiālus?"
18.10.matemātika "Līdzīgi trijstūri"
18.10.Vēsture.Veimāras republika.Jaunās valstis.
30.10. krievu v.
10.
09.10. latviešu valoda "Vispārīgi valodas jautājumi"
11.10. Ķīmija "Jēdzieni un metodes ķīmijā"
01.10.Vēsture.Vēsture,kāda tā ir?

14. 10 Informātikā "MS Word un Powerpoint"
14.10. angļu valoda - unit 1

30.10. krievu v.
28.10. kulturoloģija
28.10. literatūra "Skaistais, zemiskais, cildenais"
11.
10.10 angļu val.-unit 7
11.10. literatūra
 02.10. Fizika "Vielas uzbūve."
14.10. Bioloģija "Šūna"
15.10. Ķīmija "Metālu raksturojums un iegūšana"
15.10 Vizuālā māksla "Pamatprincipi"
28.10. krievu v.
28.10 Vizuālā māksla "Figūra, tās izteiksmes veidi"
29.10 Kulturoloģija "Kultūras teorija" 

12.
10.10.Ķīmija "Ogļūdeņraži"
11.10. Matemātika "Eksponentv-mi un nevienādības"
02.10 Fizika "Elektromagnētiski viļņi."
14.10. krievu val.
15.10.Vēsture.
28.10 Kulturoloģija "Kultūras notikums"

Novembrim

Kl.
04. 11. – 08. 11.
11. 11 – 15. 11.
19. 11. – 22. 11.
25. 11 – 29. 11.

5.
04.11.  Dabaszinības "Izgudrojumi. Lidošana"
05.11 Informātika "3 dimensiju objektu modelēšana tiešsaistes vidē"
05.11. angļu valoda - unit 1
 15.11 Vizuālā māksla "Kontrasti"
19.11. latviešu valoda "Saziņa".
27.11.Dabaszinības "Saules sistēma"

6.
04.11. Literatūra "Folklora"
06.11. Latviešu valoda "Saziņa"
06.10.Vēsture.Akmens laikmets.
12.11 Vizuālā māksla "Kustība, tās attēlojums"
13.11.Dabaszinības "Hidrosfēra"
15.11. angļu valoda - unit 7
22.11 Informātika "Rēķintabulas un izklājlapas"

7.
04.11. ģeogrāfija. Zemes attīstības vēsture
4.11. krievu v.
08.11. angļu valoda - unit 5
.21.11.Vēsture.Viduslaiku sabiedrība.
13.11. krievu v. Diagnostika.


19.11 Vizuālā māksla "Dekoratīvā māksla"
26.11. literatūra (gadskārtu ieražas vienā no gadalaikiem)
27.11.Bioloģija "Ziedaugu uzbūves pamatprincipi un vielmaiņa"

8.
11.11. Mājturība un tehnoloģijas "Pērļotas rokassprādzes aušana"
19.11.Bioloģija "Zīdītāji - augstāk attīstītie mugurkaulnieki"
20.11 Vizuālā māksla "Grafikas izteiksmes līdzekļi" 
21.11. angļu valoda - unit 3


9.
14.11.Bioloģija "Vairošanās un attīstība"
14.11. Mājturība un tehnoloģijas "Mezglotas rotas"

13.10 Vizuālā māksla "Krāsu attiecības"
19.11. Matemātika "Trigonometriskās sakarības taisnleņķa   trijstūrī"
20.11. ieskaite literatūrā "Dramaturģija".
20.11. angļu valoda - unit 1
21.11. latviešu valoda "Leksikoloģija"
28.11.Ķīmija "Metāli. No izejvielas līdz produktam"


10
07.11.ģeogrāfija "Pasaules valstu struktūra un iedalījums"
06.11.Matemātika "Lineāras, pakāpju un kvadrātfunkcijas"
12. 11. Informātika "Microsoft Excel"
14.11. Ģeogrāfija "Pasaules iedzīvotāju ataudze un struktūra"
19.11 Vizuālā māksla" Ŗeliģija mākslā"
22.11.Bioloģija "Organismu daudzveidība - augi, dzīvnieki"
25.11 Kulturoloģija "Laiks un telpa kultūrā"

11.
04.11. Matemātika "Ģeometriskie pārveidojumi"

15.11. Latviešu valoda "Latviešu valodas situācija mūsdienās".
15.11 Fizika "Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums."
21.11.literatūra- jaunlatvieši, tautiskais rom., GMerķelis.
25.11.Bioloģija "Šūnu diferencēšanās. Audi"
25.10 Vizuālā māksla "Mode mākslā"
26.11 Kulturoloģija "Cilvēks kultūras objekts un subjekts"

12.
6.11. - angļu valoda - tenses in English

19.11.Bioloģija "Biotehnoloģijas II"
20.11.Ķīmija "Ogļūdeņražu reakcijas"
20.11. latv.val. (interpunkcija)
22.11 Fizika "Ģeometriskā optika."
11.11 Kulturoloģijā "Kultūras jēdzieni"


Decembrim
KL.
02. 12. – 06. 12.
09. 12. – 13. 12.
16. 12. – 20. 12.
5.

03.12.Soc.zin.Valsts
05.12.Mūzika "Pusgada noslēguma P/D"
05.12. Mājturība un tehnoloģijas "Radošais darbs tamborēšanā"
11.12.Dabaszinības "Temperatūra. Gaisma. Skaņa"

6.
02.12. Mājturība un tehnoloģijas "Radošais darbs adīšanā"
03.12. Mūzika "Pusgada noslēguma P/D"
05.12.Soc.zin. Drošība
14.12.Dabaszinības "Klimats"
7.
02.12. Matemātika "Lineāras algebriskas izteiksmes"
05.12. Mājturība un tehnoloģijas "Radošais darbs adīšanā"
05.12.Soc.zin. Ētiskās vērtības
09.12. Mūzika "Pusgada noslēguma P/D "
11.12. krievu v.
8.
05.12.Soc.zin.Tirgus
5.12. krievu v. 2. nodaļa.
06.12. Ķīmija "Ieskats vielu mikropasaulē"
09.12. Mājturība un tehnoloģijas "Uzkodu un pamatēdiena gatavošana"
12.12.Mūzika "Pusgada noslēguma P/D "
12.12. krievu v.
9.
03.12.Soc.zin.Saeima. Valdība
10.12. Mūzika "Pusgada noslēguma P/D"
12.12. Mājturība un tehnoloģijas "Pamatēdiena un deserta gatavošana"
12.12.Bioloģija "Asinsrite. Limfrite. Elpošana"
11.12. krievu v.
10.
03.12. Matemātika "Matemātiskie spriedumi, izteikumi un pierādījumi"
04.12. angļu valoda - home reading
5.12. krievuv. Ģimene.
13.12.Bioloģija "Organismu daudzveidība - monēras, protisti, sēnes"
13.10.Ķīmija "Atoma un vielas uzbūve"


11.
04.12.Ķīmija "Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības"
09.12. angļu valoda - home reading
10.12. Bioloģija "Šūnas un organisma ķīmiskais sastāvs"
13.12 Fizika "Siltums un darbs."
9.12. krievu v.
12.

12.12.Bioloģija "Organismu vairošanās un attīstība"
13.12 Fizika "Gaismas viļņi."
9.12. krievu v.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru