PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2020./21.m.gadam


SEPTEMBRIS

Kl.
07.09. - 11.09.
14.09. - 18.09.
21.09. - 25.09. 28.09. - 02.10.
3.

30.09. Latv.val. raniecīgi vārdi, priedēklis
1.10. Matem. Dažādas darbības
4.

5.

15.09. Alfabēts, patskaņi, divskaņi29.09.
Matemātika
Lielie skaitļi"
28.09. Latviešu val. "Teikums"

6.

24.09. Dabaszinības "Ekosistēma"

28.09.  mājturība un tehnoloģijas "Mājokļa iekārtošana un kopšana".
29.09. Matemātika "Attiecība, proporcija, mērogs"
7.

30.09. Matemātika "Kā definē ģeometriskas figūras?"
8.


21.09. Bioloģija "Zooloģija - zinātne par dzīvniekiem"
23.09.Matemātika "Ievads statistikā"
30.09.Matemātika "Reālo skaitļu kopa".
Literatūra - dzeja (29.09.)
9.

29.09. literatūra- dzeja
02.10. Bioloģija "Cilvēks - vienots organisms"
28.09. ģeogrāfija - Latvijas novietojums eiropā.

11.

29.09.Matemātika-"Algebriskas nevienādības".
30.09.J.Brektes akvareļa tehnika

12.

28.09. Bioloģija "Biotehnoloģijas I"
29.09. Programmēšanas pamati - informācijas nodošana un saņemšana JSON  formātāOKTOBRIS

Kl.
05.10. - 09.10.
12.10. - 16.10.
19.10. - 23.10. 26.10. - 30.10.
3.

14.10.Latv.val. Vārda sastāvs
15.10.Matem.Saistītais pieraksts 13.10.Angļu val. Alfabēts, norādāmie vārdi
BRĪVDIENAS28.10. Dabaszinības. "Tavi vērojumi dabā. Laikapstākļi. Barošanās un vairošanās. Elpošana."
30.10.Matemātika. Līnijas, leņķi
4.
05.10. Dabaszinības. "Augu vairošanās."
07.10.Soc.zin. Agrāk un tagad

13.10. angļu valoda - starter, unit 1, brīvais laiks
14.10. krievu v. 1. -5. stunda.
16.10 Mūzika "Pauzes, reģistri"
BRĪVDIENAS27.10. Mūzika "dzīvā un nedzīvā daba mūzikā" prezentācijas
5.
05.10. mājturība un tehnoloģijas "Mājokļa iekārtošana un kopšana".
08.10. informātikā programmēšanas pamati un 3D modeļa veidošana
14.10.Soc.zin. Skola agrāk un tagad. Cilvēka attīstība.
13.10. Matemātika"Saskaitīšana un atņemšana".
15.10. angļu valoda - starter unit"
15.10.Latv. val. - "Vēstule, saruna"
15.10. Dabaszinības "Izgudrojumi. Lidošana"
BRĪVDIENAS29.10. Dabaszinības "Saules sistēma"

30.10 
Latv.lit ''Folklora''
6.
5.10. angļu valoda - unit 6

7.10 latv.val Kombinētais pārbaudes darbs ''Sala un sals''

08.10. informātika programmēšanas pamati
13.10.Soc.zin.Izglītība. Profesija
15.10. Dabaszinības "Hidrosfēra"
BRĪVDIENAS28.10 latv.lit
''Latviešu tautas teikas''

29.10. Mūzika "Latviešu tradicionālā mūzika" 
7.
7.10.J.Brektes mantojums, viz.m.
7.10. angļu valoda - unit 4

8.10 latv.val ''Pārspriedums''

12.10. inženierzinības 
14.10.soc.zin. Personība
16.10. Bioloģija "Bioloģijas zinātne. Dzīvo organismu iedalījums"
BRĪVDIENAS26.10. Datorika 3D modelēšana
 
30.10 latv.lit 
''Kalpa zēna vasara''
8.

05.10. mājturība un tehnoloģijas "Mājokļa iekārtošana un kopšana".
6.10.krievu v. Vasara beigusies.
06.10. literatūra - domraksts
07.10. latv.val.- "Darbības vārdu izteiksmes"
07.10.Akvareļa tehnika, viz. m.
8.10.soc.zin.
Saskarsme. Konflikti. 


12.10. literatūra - stāstījums par mājās izlasīto grāmatu
14.10. angļu valoda - unit 2
15.10. Ķīmija "Ko pēta ķīmija?"
BRĪVDIENAS  28.10.latv.val. - "Divdabji"

 
26.10. ģeogrāfija - dabas resursi

9.
06.10. stāstījums par mājās izlasīto grāmatu.
08.10.  mājturība un tehnoloģijas "Mājokļa iekārtošana un kopšana".
8.10/krievu v. Vasara.
08.10. Ķīmija "Kā pēta materiālus?"
09.10. Siltuma procesi un praktiskais laboratorijas darbs

12.10.Pilsētas un lauku ainava, viz.m.
13.10. latv. val. - "Frazeoloģismi"
12.10.angļu valoda - unit 1
14.10.soc.zin. Valsts. 
14.10.Pilsētas un lauku ainava, viz.m.
13.10. Matemātika "Daļveida izteiksmes".
BRĪVDIENAS
11.

05.10. latv. val. - "Pieturzīmju lietojums"
05.J.Brektes akvareļa tehnika
06.10. Bioloģija "Šūna"
09.10. angļu valoda - unit 5
.
12.10.Mitoloģiskā domāšana, kulturoloģija
13.10.Ķīmija "Metālu vispārīgs raksturojums"
14.10.krievu v. 
14.10. latv. val. - "Pieturzīmju lietojums"

BRĪVDIENAS28.10. Matemātika "Ģeometriskie pārveidojumi".

12.
6.10 latv.lit ''Modernisms''

09.10. Matemātika "Eksponentvienādojumi un nevienādības"
12.10. angļu valoda - unit 1
12.10.Mitoloģiskā domāšana, kulturoloģija
13.10.Ķīmija "Ogļūdeņražu uzbūve un nomenklatūra"
15.10.krievu v.
 15.10. latv. val. - "Sintakse un interpunkcija"
BRĪVDIENASNOVEMBRIS

Kl.
02.11. - 06.11.
09.11. - 13.11.
16.11. - 20.11. 23.11. - 27.11.
3.
12.11.Latv.val.Lietvārds. Dzimte, skaitlis, jautājums20.11.Matem.Reizināšana un dalīšana24.11. Angļu val. "Me and my family"
25.11. Latv.val.Īpašības vārds
4.
02.11.Kā vairojas, aug un attīstās augi? Selekcija.
3.11.Mūzika "teorijas jautājumi no d/b"
24.11. angļu valoda - unit 2, family and friends25.11. Soc.zin. Sociālās grupas
26.11. dizains un tehnoloģijas 1.gr. "Tamborēts telpisks izstrādājums".
5.
3.11.Mūzika "Mūzikas izteiksmes līdzekļi"

4.11. Latv.val. - "Tiešā runa"
6.11.Matemātika "Reizināšana un dalīšana".
13.11. angļu valoda - unit 1 26.11 latv.lit  ''Sprīdītis''
6.
06.11. Matemātika "Pozitīvi un negatīvi skaitļi"9.11. angļu valoda  - unit 7
11.11 latv.lit - folklora


19.11. Dabaszinības "Klimats"
20.11.krievu v. Burtu diktāts.
25.11 latv.val
''Saziņa''
7.

2.11. ģeogrāfija kā izmanto zemes attēlojumus - kartes un globusu
3.11.krievu v. 2.nodaļa.
06.11. Mūzika "Ģimeņu godi"

9.11. angļu valoda - unit 5
11.11.Burti, viz.m.
11.11. Matemātika "Ievads kombinatorikā un varbūtību teorijā"


27.11. Bioloģija "Dzīvības organizācijas līmeņi. Šūna"

25.latv.val 
''Lietvārds''
8.
3.11. Matemātika "Reālo skaitļu kopa, kvadrātsaknes".
05.11. Mūzika "Romantisma laika komponisti, laikmeta iezīmes"
09.11. literatūra (domraksts "Mana Latvija")
09.11. Bioloģija "Zīdītāji - augstāk attīstītie mugurkaulnieki"
10.11. krievu v. Mājas.
10.11. - angļu valoda - unit 3


17.11.literatūra - romāna fragmenta analīze
18.11.Dizains, viz.m.


24.11. latv. val. - "Divdabja teiciens"
27.11. Fizika "Gaisma un optika"
9.
04.11. latv. val. - "Leksikoloģija"
5.11.krievu v. Nedēļas nogale.
5.11. Mūzika"Visas tēmas kopā ar operu"
02.11. Ģeogrāfija. "Latvijas reljefs, dabas resursi"
9.11. angļu valoda - unit 2
10.11. literatūra (domraksts "Mana Latvija")
13.11.Bioloģija "Vairošanās un attīstība"
18.11.Kustība, viz.m.
19.11. Ķīmija "Metāli. No izejvielas līdz produktam"
20.11. Fizika "Kustība un spēks"

24.11. latv. val. - "Sal. sak. teikums"
11.
10.11.Bioloģija "Audi"
11.11.Modernisms
 16.11.Kristīgās reliģijas, kulturoloģija  
17.11. Matemātika "Statistikas elementi".
19.11. Fizika "Siltuma procesi"
25.11. latv. val. (lietvārds)
25.11.krievu v. Laiks.
27.11. angļu valoda - unit 6

12.


12.11. Bioloģija "Biotehnoloģijas II"
11.11. angļu valoda - unit 2
16.11.Kristīgās reliģijas, kulturoloģija  
16.11. Matemātika "Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības"

24.11.Ķīmija "Ogļūdeņražu reakcijas"
26.11.krievu v. Transports.
23.11. Fizika "Elektrība, līdzstrāva un maiņstrāva"
26.11. latv. val. (fonētika)


DECEMBRIS

 

Kl.

30.11.-4.12.

07.12. - 11.12.

14.12. - 18.12. 

3.

03.12. latv.val. Lietvārds, īpašības vārds, skaitļa vārds

04.12. matem. Reizinām un dalām līdz 50

02.12. Latv. val. -domraksts

09.12. Dabaszinības. "Gaiss un degšana. Skaņa."

14.12. latv. val. - "Sal. pak. teikums"

15.12. Piederības vietniekvārdi, "Have/has"lietošana

 

4.

9.12.krievu v. 6. - 10. stunda.
08.12.Mūzika "Pusgada tēma"

14.12. Dabaszinības. "Kā darbojas spēki? Berzes, pretestības, elastības spēks."

5.

02.12.Soc.zin. Valsts

08.12. Mūzika "Pusgada tēmas"

10.12. mājturība un tehnoloģijas "Radošais darbs tamborēšanā".

07.12.Dabaszinības "Kurināmais. Siltums. Gaisma. Skaņa"

08.12. Mūzika "Pusgada tēma"

11.12. angļu valoda - unit 2


6.

04.12. Matemātika "Parasto daļu un jauktu skaitļu reizināšana un dalīšana"

7.12. angļu valoda - unit 8
07.12.  mājturība un tehnoloģijas "Radošais darbs adīšanā".
8.12.Soc.zin. Drošība
10.12. Mūzika "Pusgada tēma"


11.12. krievu v. 1.nodaļa

7.

30.11.  dizains un tehnoloģijas 1.gr. "Austi un pīti izstrādājumi".

1.12. krievu v. 3.nodaļa.

2.12.Soc.zin. Emocionālā un fiziskā drošība. Mobings.

07.12.Bioloģija "Putni - lidojoši mugurkaulnieki"
08.12. Matemātika "Sakarības un grafiki"
9.12. angļu valoda - unit 6
9.12.Ziemassvētku miniatūra, viz.m.
11.12. Mūzika "Mūzika un dabas ritms, "

8.

30.11. mājturība un tehnoloģijas "Pērļotas un mezglotas rokassprādzes".

03.12. Mūzika "Romantisms - viss"

03.12. Soc.zin. Vērtības

07.12. literatūra ("Kā tev klājas, Anna?")

8.12.krievu v. Produkti.

9.12. angļu valoda - unit 4

09.12. latv. val. - "Teikuma loc."
9
.12.Dāvanu iesaiņojums, viz.m.
10.12.Ķīmija "Atoma uzbūve. ĶEPT"

9.

02.12.Soc.zin. Saeima. Valdība 

03.12.  mājturība un tehnoloģijas "Apģērbs un aksesuāri".

03.12.Ķīmija "Metāli. No izejvielas līdz produktam"

7.12. angļu valoda - unit 3
08.12. latv. val. (sal. pak. teikums)

9.12.Gaisma, viz.m.
10.12.krievu v. Mācības.
10.12. Mūzika "Mūzika un sabiedrība, reliģija" 

11.12.Bioloģija "Asinsrite. Limfrite"

11.

01.12. Ķīmija "Metālu un to savienojumu īpašības"

7.12.Austrumu reliģijas, kulturoloģija

9.12.krievu v. Valodas prasmes.

9.12.Afiša, viz.m.

10.12. latv. val. - "Lietvārds"

11.12. - angļu valoda - home reading prezentācijas

15.12. Matemātika "Kombinatorikas elementi".

15.12. Bioloģija "Šūnas ķīmiskais sastāvs"

12.

1.12. Latv.lit ''Sirreālisms''. 

03.12. latv. val.  "Teksts, teikums, val. kultūra"


10.12. Bioloģija "Vairošanās un attīstība"

7.12. Austrumu reliģijas, kulturoloģija

9.12. angļu valoda - unit 3

10.12.krievu v. Valodas prasmes.

14.12. Matemātika "I sem. noslēguma ieskaite"


Nav komentāru:

Komentāra publicēšana