PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2019./20 m.g.


Februārim

Kl.
03. 02. – 07. 02.
10. 02. – 14. 02.
17. 02. – 21. 02.
24. 02. – 28. 02.
3.

24.02.Mūzika "Fa, Sol Do, mažors" 
4.
18.02. Mūzika "Mūzikas valoda" 
5.
03.02. Latviešu valoda "Vārda sastāvs"
6.02. Literatūra "Raibā krāsa"
6.02. Matemātika "Parastās daļas"
20.02. Mājturība un tehnoloģijas meitenēm "Uzturs un ēdienu gatavošana"24.02.Soc.zin. Veselība.26.02. latviešu valoda "Lietvārds". 
6.
05.02. Matemātika "Decimāldaļu reizināšana un dalīšana"11.02. literatūra "Fabulas".
13.02. Dabaszinības
"Dabas resursi"
14.02.angļu valoda - unit 1
12.02.Pasaules vēsture.
14.02.Latvijas vēsture.
17.02. Mājturība un tehnoloģijas meitenēm "Uzturs un ēdienu gatavošana".
20.02. krievu v.
24.02. latviešu valoda "Teikuma veidi"
7.
04.02.Latv.val. (skaitļa vārds)
10.02. Failu paplašinājumi un elektroniskās rēķintabulas
13.02.Pasaules vēsture.
18.02. Literatūra ''Cilvēka bērns"
12.02.Matemātika "Trijstūri"
20.02.Mājturība un tehnoloģijas meitenēm "Uzturs un ēdienu gatavošana"
24.02. angļu valoda - unit 8
25.02.literatūra (Cilvēka bērns)
25.02.Matemātika "Sakarības trijstūrī"
27.02. Soc.zin. Garīgās vērtības
28.02.Latvijas vēsture
8.
04.02. Bioloģija "Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu ķermeņa temperatūru"05.02. literatūra "Kā tev klājas, Anna?"
06.02. Matemātika "Virknes"
11.02.latv.val. (divd.teiciens)
11.02. Ķīmija "Vielu oksidēšanās"
13.02.Pasaules vēsture
17.02. Mājturība un tehnoloģijas meitenēm "Uzturs un galda kultūra".25.02. Soc.zin. Veselība
27.02. krievu v. 'Pārtika. Ēdiens.
28.02 .Latvijas vēsture.
9.
03.02. literatūra "Lācplēsis"
03.02.Matemātika "Leņķi un nogriežņi riņķī"06.02. Ķīmija "Ieži un materiāli. Analīze un sintēze"
10.02.Bioloģija
"Gremošana"
19.02. krievu v.  Skola, skolotāji.
20.02. Mājturība un tehnoloģijas meitenēm "Uzturs un galda kultūra".
21.02.angļu valoda - unit 4
21.02.Matemātika"Riņķa līnija un daudzstūris"

10.

10.02. Ķīmija"Atomu un vielu uzbūvi"13.02.Ģeogrāfija "Hidrosfēra"
13.02.latviešu val."Konstrukcijas VT"
17.02. angļu valoda - unit 3
18.02. Bioloģija "Dzīvības izcelšanās"
26.02. krievu v. . Pasaule.
27.02.Ekonomika "Uzņēmējdarbība"
27.02. Fizika - mērījumu pārveidojumi normālformā
25.02.Matemātika "Eksponentfunkcija, logaritmiskā, trigonometriskās funkcijas."
27.02.Vēsture.

11.
11.02. krievu v. Apģērbs. Leksika.

13.02. Ģeogrāfija "Resursu iedalījums un enerģētiskie resursi un elektroenerģijas ieguve"
20.02. Programmēšana "Lasīšana rakstīšana failā JS"18.02. Ķīmija "Nemetāli"21.02. krievu v.21.02. Fizika "Maiņstrāva sadzīvē, transformatori un strāvas veiktais darbs"
24.02. Informātika "Elektroniskās izklājlapas un darbs ar teksta redaktoriem"

12.
06.02. Ķīmija "Karbonskābes"
10.02. literatūra "Dzīvnieku ferma"
10.02.angļu valoda - klausīšanās
17.02. krievu v. Ceļojumi.
18.02. Papildieskaite matemātikā "Piramīdas"
18.02.Ekonomika. "Finanses"
20.02. Matemātika "Cilindrs"
25.02. Bioloģija "Vielu transports"
Martam

Kl.
02. 03. – 06. 03.
09. 03. – 13. 03.
23. 03. – 27. 03.
30. 03. – 03. 04.
3.
11.03. Dabaszinības "Masa. Tilpums. Šķīdumi"
4.
5.
03.03. Dabaszinības
"Vielas un to pārvērtības
04.03. Matemātika "Daļu saskaitīšana un atņemšana ar vienādiem saucējiem"
06.03. Informātika "Rastra un Vektorgrafika"
11. 03. latviešu valoda "Īpašības vārds". 
11.03. angļu valoda - unit 4
12.03. Mūzika"Nošu burtu apzīmējumi, sinkopes"
07.04.Dabaszinības
 "Augi, to loma dabā"
6.
06.03. Informātika "Rastra un Vektorgrafika"
06.03. Matemātika "Diagrammas"
09.03. Mūzika "Operas termini" 
12.03. Dabaszinības "Elektrība. Ātrums. Spēks"
13.03. angļu valoda - unit 2
7.

02.03.latv.val. (vietniekvārdi)
09.03. Informātika "Video un sava darba prezentācija"

13.03.Latvijas vēsture
25.03.Matemātika "Lineāras funkcijas"
23.03. mūzika "Baroks"
25.03. krievu v. Profesijas.
27.03.Bioloģija
"Ziedaugu daudzveidība un sistemātika"
8.
02.03.angļu valoda - unit 6
03.03. latv.val. (
savrupinājumi)
04.03. Matemātika "Pitagora teorēma"

06.03.Bioloģija "Posmkāji - izplatītākā dzīvnieku grupa"
10.03. Ķīmija "Gaiss un tā kvalitāte"
13.03.Latvijas vēsture.
12.03.Latvijas vēsture
12.03. Mūzika "Impresionisms, ekspresionisms"

9.
02.03.Bioloģija "Vielmaiņas galaproduktu izvadīšana"


11.03. krievu v. Valodas prasmes.
12.03. Ķīmija "Organiskās vielas. No naftas līdz produktam"
10.03. latviešu valoda "Morfoloģija"

10.03.Pasaules vēsture.


23.03. literatūra'Jūtu karuselis"
24.03. Mūzika "Mūzika un daba"
03.04.Matemātika "Vienādojumu un nevienādību sistēmas"
03.04.Bioloģija "Balsta un kustību orgāni"
10.
10.03. literatūra "R.Blaumanis"

12.03.Vēsture Roma..
26.03 Informātika  "Tekstapstrāde tiešsaistē un MS Word"
26.03.Ekonomika Ražošanas izmaksas.
26.03. Ķīmija "Binārie savienojumi un ĶEPT"
15.04.Bioloģija "Organisms un vide"
11.

09.03. Bioloģija "Šūnas vielmaiņa"
6.03. latviešu valoda "Lokāmās vārdšķiras"
30.03 Informātika "Datubāzes"

09.04.Ķīmija "Nemetālisko elementu savienojumi"
14.04.Bioloģija "Šūnu vairošanās un attīstība"
12.
03.03. Fizika "Elektrība līdzstrāva un maiņstrāva"
4.03. angļu valoda - lasīšana, valodas lietojums
05.03. Ķīmija 
"Dabasvielas"
06.03. Matemātika "Konuss"
11.03.latv.val. (sintakse)
9.03. krievu v.

24.03.Ekonomika Nodokļi
25.03. Bioloģija "Elpošana. Vielu izvadīšana"
03.04.Bioloģija "Elpošana. Vielu izvadīšana"Janvārim
Kl.
06. 01. – 10. 01.
13. 01. – 17. 01.
20. 01. – 24. 01.
27. 01. – 31. 01.
3.
21.01. Sociālās zinības "Sadzīvošana. Pakalpojumi."
22.01. Dabaszinības "Kustība. Elektrība. Magnēts"
4.
15.01. angļu valoda - unit 2
5.
15.01. Matemātika "Garuma un laukuma mērīšana"
20.01. Dabaszinības "Siltums.Gaisma. Skaņa"
22.01. angļu valoda - unit 3
21.01. latviešu valoda leksikas slāņi
 28.01. Excell lietošanas kopsavilkums - ieskaite ar atzīmi
30.01. latviešu valoda "Vārda sastāvs".
6.
13.01. literatūra - fantāzijas literatūra
20.01. angļu valoda - starter unit
23.01. Dabaszinības "Litosfēra"

27.01.Soc.zin.Veselība
31.01. Excell lietošanas kopsavilkums, informācijas meklēšanas algoritmi
29.01. latviešu val. "Teikuma locekļi, VTL".
7.
8.01. Matemātika-"Ievads kombinatorikā un varbūtības teorijā"
17.01. Bioloģija "Ziedaugu vairošanās un attīstība"
20.01. ģeogrāfija - Procesi litosfērā un reljefs
20.01. latv.val. īpašības v.,lietv.
21.01.angļu valoda - unit 7
21.01.Radošais darbs, izmantojot F.Bārdas dzeju
22.01.Matemātika-"Lineāras nevienādības"
27.01.Mūzika - populārā mūzika visos laikos.
29.01. Bioloģija "Ziedaugu vairošanās un attīstība"
8.
15.01. latv.val. VTL ar vispārinātājvārdu

13.01. ģeogrāfija - Dabas resursi
28.01. - angļu valoda - unit 5
30.01.Mūzika - Impresionisms, ekspresionisms.

9.
7.01. Matemātika-"Kvadrātfunkcija un kvadrātnevienādības."
21.01.Soc.zin.Tiesiska valsts
23.01. Bioloģija "Elpošanas orgānu sistēma"
28.01 Mūzika - daba, ģimene, mūzika
29.01. angļu valoda - unit 3

29.01.literatūra "Lāčplēsis"
10.
14.01.Matemātika-"Trijstūri"
31.01. Ķīmija "Atoma un vielas uzbūve"
30.01.Ekonomika Pieprasījums un piedāvājums.
11.

22.01.literatūra, 3 reālist. romāni
22.01. Matemātika "Kombinatorikas elementi"
27.01. latviešu valoda, nomeni, pronomeni
28.01. Bioloģija "Nukleīnskābes. Olbaltumvielu biosintēze"
12.
14.01.Ekonomika Darba tirgus. 20.01. Radošais darbs par F.Bārdas dzeju.
21.01. Bioloģija "Organismu barošanās"
22.01. latv.val. 
30.01. Matemātika "Piramīdas"
Decembrim
KL.
02. 12. – 06. 12.
09. 12. – 13. 12.
16. 12. – 20. 12.
5.

03.12.Soc.zin.Valsts
03.12. Literatūra 'Sprīdītis"

4.12. angļu valoda - unit 2

05.12.Mūzika "Pusgada
noslēguma P/D"
05.12. Mājturība un
tehnoloģijas "Radošais darbs tamborēšanā"
09.12. Matemātika "Reizināšana un
dalīšana"


10.12.latv.val. "Teikuma
paplašinājums"

13.12.Vizuālā māksla.
Atmiņas zīmējumi.

6.

03.12. Mūzika "Pusgada noslēguma P/D"
03.12. Literatūra "Tille un Adrians"
04.12. latviešu valoda "Teksts"
05.12.Soc.zin. Drošība
05.12.Dabaszinības "Klimats"
06.12. Matemātika "Racion.sk. reizināšana un dalīšana"
09.12. Mājturība un tehnoloģijas "Radošais darbs adīšanā"
9.12. angļu valoda - unit 8
10.12.vizuālā māksla. Emocijas un krāsas.
11.12.Latvijas vēsture. Valsts dibināšana un simboli.
11.12.Pasaules vēsture. Divupe un Ēģipte
7.
2.12. ieskaites domraksts
05.12. Soc.zin. Ētiskās vērtības
09.12 vizuālā māksla. Grafika
06.12.Vēsture.Livonija.
09.12. Mūzika "Pusgada noslēguma P/D "
10.12. angļu valoda - unit 6
11.12. krievu v.
11.12. latv.val. (lietvārdi
12.12.Vēsture. Cunftes un ģildes
12.12. Mājturība un tehnoloģijas "Radošais darbs adīšanā"

8.
05.12.Soc.zin. Tirgus
05.12. krievu v. 2. nodaļa.
06.12.Vēsture.Franču revolūcija.


10.12.Bioloģija. "Putni - lidojoši mugurkaulnieki"
11.12 vizuālā māksla. Personība
12.12.Mūzika "Pusgada noslēguma P/D "
12.12. krievu v.
13.12.Ķīmija "Ieskats vielu mikropasaulē"
 13.12 Matemātika "Laukumi un tilpumi."
16.12 Fizika "Gaisma."
16.12. Mājturība un tehnoloģijas. "Uzkodu un pamatēdiena gatavošana"
9.
03.12.Soc.zin.Saeima. Valdība
05.12.Ķīmija "Metāli. No izejvielas līdz produktam"
9.12. literatūra "Mīti".
10.12. Mūzika "Pusgada noslēguma P/D"
11.12.angļu valoda - unit 2
11.12 vizuālā māksla- Stils.
12.12. Mājturība un tehnoloģijas "Pamatēdiena un deserta gatavošana"
12.12.Bioloģija "Asinsrite. Limfrite."
11.12. krievu v.
10.12.Vēsture.Režimu analīze.
9.12. Ģeogrāfija "Iedzīvotāji"

16.12. Fizika "Mijiedarbība un spēks."
10.

3.12. ieskaite - unit 2
04.12. angļu valoda - home reading

9.12. Fizika "Mijiedarbība un spēks."
10.12. literatūra "Dramatiskais,traģiskais, romantiskais literatūrā".
11.12. krievu v. Ģimene.
11.12. latviešu valoda "VT, teikuma locekļi, VTL."
12.12.Ģeogrāfija Litosfēra līdz augsnei.


16.12. kulturoloģija Daba un civilizācija
11.
2.12. angļu valoda - unit 8
3.12.kulturuloģija Kultūras funkcijas
04.12.vizuālā māksla Krāsu laukumi.
06.12. krievu v. Laiks
09.12. angļu valoda - home reading
10.vizuālā māksla Dekoratīvā māksla
11.12.Ķīmija "Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības"
13.12 Fizika "Siltums un darbs."
09.12. krievu v.
10.12. Matemātika "Statistikas elementi"
12.12. Geogrāfija Iedzīvotāju izvietojums
12.
02.12.kulturuloģija Mākslas darba analīze
06.12. Matemātika "Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības"
05.12.Filozofija.

10.12.latv.val. (fonētika)
10.12.Bioloģija "Organismu vairošanās un attīstība"
12.12.Ķīmija "Ogļūdeņražu hidroksil- un karbonilatvasinājumi"
12.12. Matemātika "I sem. tēmu uzdevumi eksāmena darbos". 
13.12 Fizika "Gaismas viļņi."
09.12. krievu v.
09.12. literatūra (1 tēla raksturojums, domraksts)
11.12.Vēsture.Deportācijas.

Novembrim

Kl.
04. 11. – 08. 11.
11. 11 – 15. 11.
19. 11. – 22. 11.
25. 11 – 29. 11.

5.
04.11.  Dabaszinības "Izgudrojumi. Lidošana"
05.11 Informātika "3 dimensiju objektu modelēšana tiešsaistes vidē"
05.11. angļu valoda - unit 1
 15.11 Vizuālā māksla "Kontrasti"
19.11. latviešu valoda "Saziņa".
27.11.Dabaszinības   "Saules sistēma"

6.
04.11. Literatūra "Folklora"
06.11. Latviešu valoda "Saziņa"
06.10.Vēsture.Akmens laikmets.
12.11 Vizuālā māksla "Kustība, tās attēlojums"
13.11.Dabaszinības "Hidrosfēra"
15.11. angļu valoda - unit 7
22.11 Informātika "Rēķintabulas un izklājlapas"

7.
04.11. ģeogrāfija. Zemes attīstības vēsture
4.11. krievu v.
08.11. angļu valoda - unit 5
.21.11.Vēsture.Viduslaiku sabiedrība.
13.11. krievu v. Diagnostika.

15.11. Vēsture..Viduslaiku sabiedrība.
19.11 Vizuālā māksla "Dekoratīvā māksla"
26.11. literatūra (gadskārtu ieražas vienā no gadalaikiem)
27.11.Bioloģija "Ziedaugu uzbūves pamatprincipi un vielmaiņa"
29.11. Matemātika "Lineāras algebriskas izteiksmes"

8.
11.11. Mājturība un tehnoloģijas "Pērļotas rokassprādzes 
aušana
14.11.Apgaismība"
19.11  Matemātika "Reālo skaitļu kopa."
19.11.Bioloģija "Zīdītāji - augstāk attīstītie mugurkaulnieki"
20.11 Vizuālā māksla "Grafikas izteiksmes līdzekļi"
20.11 Fizika "Skaņa"
21.11. angļu valoda - unit 3
22.11.Vēsture.Jaunlatvieši

27.11. latv.val. (gramatiskais centrs)

9.
14.11.Bioloģija "Vairošanās un attīstība"
14.11. Mājturība un tehnoloģijas "Mezglotas rotas"

13.10 Vizuālā māksla "Krāsu attiecības"
19.11. Matemātika "Trigonometriskās sakarības taisnleņķa   trijstūrī"
20.11. ieskaite literatūrā "Dramaturģija".
20.11. angļu valoda - unit 1
21.11. latviešu valoda 

"Leksikoloģija"
19.11 Vēsture.Ulmaņlaiki.10
07.11.ģeogrāfija "Pasaules valstu struktūra un iedalījums"
06.11.Matemātika "Lineāras, pakāpju un kvadrātfunkcijas"
12. 11. Informātika "Microsoft Excel"
14.11. Ģeogrāfija "Pasaules iedzīvotāju ataudze   un struktūra"
19.11 Vizuālā māksla" Ŗeliģija mākslā"
22.11.Bioloģija "Organismu daudzveidība - augi, dzīvnieki"
25.11 Kulturoloģija "Laiks un telpa kultūrā"
29.11.Ķīmija "Dispersās sistēmas"
29.11. Matemātika "Matemātiskie spriedumi, izteikumi un pierādījumi"
26.11.Vēsture.Senā Grieķija

11.
04.11. Matemātika "Ģeometriskie pārveidojumi"

15.11. Latviešu valoda "Latviešu valodas situācija mūsdienās".
15.11 Fizika "Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums."
21.11.literatūra- jaunlatvieši, tautiskais rom., GMerķelis.
25.11.Bioloģija "Šūnu diferencēšanās. Audi"
25.10 Vizuālā māksla "Mode mākslā"
26.11 Kulturoloģija "Cilvēks kultūras objekts un subjekts"

12.
6.11. - angļu valoda - tenses in English

19.11.Bioloģija "Biotehnoloģijas II"
20.11.Ķīmija "Ogļūdeņražu reakcijas"
20.11. latv.val. (interpunkcija)
22.11 Fizika "Ģeometriskā optika."
11.11 Kulturoloģijā "Kultūras jēdzieni"


Oktobrim
Kl.
07. 10. – 11. 10.
14. 10. – 18. 10.
28. 10 – 01. 11.
5.
10.10. Mūzika MIL
10.10.lat.val. "Domraksta mācība"
11.10.Vizuālā māksla
" Uzdevums ar priekšmetiem"
15.10. Soc.zin. "Skola agrāk un tagad. Cilvēka attīstība"
17.10. literatūra"Tautas pasakas"


30.10 Matemātika "Saskaitīšana un atņemšana"
6.
08.10. Mūzika "Senie instr."
10.10.Soc.zin. "Ražošanas resursi"
08.10.Vizuālā māksla "Dažādas proporcijas"
09.10.Vēsture.Vēsture un tās pētīšana.
01.11. Matemātika "Pozitīvi un negatīvi skaitļi"
7.

08.10. matemātika "Ievads planimetrijā"
08.10.literatūra
09.10.latv.val.(sintakse)
(dzeja)
10.10.Soc.zin. "Ētikas pamatjautājumi"
11.10.Vēsture.Krusta karu cēloņi un oeganizācija.
11.10. Bioloģija "Bioloģija - zinātne par dzīvajiem organismiem"
14.10.Mūzika "Tradic.mūz.Latvijā"
15.10 Vizuālā māksla 
"Ritms"
30.10. matemātika "Leņķi un to veidi"
8.
08.10 Fizika "Vielas uzbūve."
09.10. latv.val. "Darb.v. izteiksmes"
10.10.Mūzika "Romantisms"
10.10. Soc.zin. "Saskarsme. Konflikti."
09.10.Vēsture.Absolūtisms.
14.10 Matemātika "Polinomu sadalīšana reizinātājos."
16.10. Ķīmija "Ko māca ķīmija?"
16.10 Vizuālā māksla "Kompozīcijas veidošana"
17.10. krievu val.
18.10.Vēsture.Latvija-Krievijas impērijā.
31.10. angļu valoda - unit 2
9.
07.10. literatūra "Dzeja"
07.10. Bioloģija "Cilvēks - vienots organims"

08.10. angļu valoda - starter unit
09.10 Vizuālā māksla "Realitāte un uztvere"
08.09.Vēsture.Eseja-Agrārās reformas nozīme
11.10 Fizika "Vienmērīga kustība."
15.10. Mūzika "Temperamenti"
15.10. Soc.zin."Valsts"
16.10. Ķīmija "Kā pēta materiālus?"
18.10.matemātika "Līdzīgi trijstūri"
18.10.Vēsture.Veimāras republika.Jaunās valstis.
30.10. krievu v.
10.
09.10. latviešu valoda "Vispārīgi valodas jautājumi"
11.10. Ķīmija "Jēdzieni un metodes ķīmijā"
01.10.Vēsture.Vēsture,kāda tā ir?

14. 10 Informātikā "MS Word un Powerpoint"
14.10. angļu valoda - unit 1

30.10. krievu v.
28.10. kulturoloģija
28.10. literatūra "Skaistais, zemiskais, cildenais"
11.
10.10 angļu val.-unit 7
11.10. literatūra
 02.10. Fizika "Vielas uzbūve."
14.10. Bioloģija "Šūna"
15.10. Ķīmija "Metālu raksturojums un iegūšana"
15.10 Vizuālā māksla "Pamatprincipi"
28.10. krievu v.
28.10 Vizuālā māksla "Figūra, tās izteiksmes veidi"
29.10 Kulturoloģija "Kultūras teorija" 
28.10. Tiešsaistes dokumenta rediģēšana
12.
10.10.Ķīmija "Ogļūdeņraži"
11.10. Matemātika "Eksponentv-mi un nevienādības"
02.10 Fizika "Elektromagnētiski viļņi."
14.10. krievu val.
15.10.Vēsture.
28.10 Kulturoloģija "Kultūras notikums"
 Septembrim
Kl.
23.09 – 27. 09.
30. 09. – 04. 10.
5.
24.09. angļu valoda - starter unit
26.09. literatūra  - "Dzeltenā krāsa"
03.10. Mājturība un tehnoloģijas "Mājoklis"
30.09. Matemātika  "Lielie skaitļi"
6.
30.09. literatūra  "Dzeja"
30.09. Mājturība un tehnoloģijas "Mājoklis"
01.10.latv.val.  "Valodas un rakstības attīstība"
02.10. angļu valoda - unit 6
03.10. Dabaszinības "Ekosistēmas"
01.10. Matemātika "Lielumu attiecība"
7.

01.10. angļu valoda - unit 4
03.10. Mājturība un tehnoloģijas "Mājoklis"8.
24.09. angļu valoda - unit 1
30.09. Mājturība un tehnoloģijas "Dekora veidošana"
01.10.Bioloģija "Zooloģija - zinātne par dzīvniekiem"
02.10. literatūra - "Dzeja"
9.

03.10. Bioloģija "Cilvēks - vienots organims
03.10. Mājturība un tehnoloģijas "Dekora izveidošana"
01.10. matemātika- "Daļveida izteiksmes"
03.10. lat.val.atkārtojamā viela
10.
26.09. Ekonomika
"Ekonomikas priekšmets"
24.09. Matemātika "Vektori"
03.10.Bioloģija "Bioloģijas zinātne, tās nozīme"
11.
24.09.Vēsture.Viduslaiki Baltijā.
30.09. Matemātika "Nevienādības"
04.10 latv.valoda "Vielas atkārtojums"
12.
24.09. Ekonomika "Konkurence, mārketings peļņas maksimalizācija, reklāma"
03.10. Bioloģija "Biotehnoloģijas (I)"
02.10. angļu valoda - unit 10


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru