Lizuma vidusskola

Lizuma vidusskola

Ieskaišu un noslēguma pārbaudes darbu grafiks


IESKAIŠU UN  PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2018. gADA

JANVĀRIM

Klase
07.01.- 11.01.
14.01.- 18.01.
21.01.- 25.01.
28.01.- 01.02.
5.

21.01. Matemātika "Parastās daļas"
24.01,latviešu valoda VTL

6.

23.01.latv.val. (intervija)
23.01.Dabaszinības
"Dabas resursi"

7.
17.01.latv. val. (īpašības v.)


8.

24.01. literatūra, poēma, balāde
25.01. latviešu valoda- konstrukcijas VT
28.01. Bioloģija "Putni - lidojoši mugurkaulnieki"
9.
16.01. ģeogrāfija Reljefs un dabas resursi
23.01.krievu v.
24.01. literatūra mīti

10.

24.01. krievu v.
22.01. Matemātika "Pakāpes, eksponet, logaritmiskās un trigonometriskās funkcijas"

11.23.01.latv.val. (īp.v.)
23.01. ieskaites domraksts klasē.
22.01.Bioloģija "Nukleīnskābes. Olbaltumvielu biosintēze"
28.01. Matemātika "Kombinatorikas elementi"
12.10.01. Matemātika - "Cilindrs"

16.01. krievu v.
14.01.Bioloģija "Gremošana"
22.01. Matemātika "Konuss"
24.01. Ekonomika "Sociālās garantijas"
30.01.latv.val. (leksikoloģija)

FEBRUĀRIM

Klase
04.02.- 08.02.
11.02.-15.02.
18.02.-22.02.
25.02.-01.03.
5.6.
4.02. literatūra (Stāsts par Tilli un Suņu vīru")
20.02. DD mācībvalodā
26.02. DD matemātikā
7.
11.02. literatūra ("Cilvēka bērns")


8.9.05.02. Bioloģija "Asinis. Asinsrite. Elpošana"10.11.12.MARTAM

Klase
04.03.- 08.03.
11.03.– 15.03.
18.03.-22.03.
25.03.- 29.03.
5.


Brīvlaiks


6.07.03. DD dabaszinībās


Brīvlaiks


7.


Brīvlaiks


8.


Brīvlaiks


9.


Brīvlaiks


10.


Brīvlaiks


11.


Brīvlaiks


12.

12.03 CE angļu valodā
14.03. CE krievu valodā
APRĪLIM 

Klase
01.04.- 05.04.
08.04.– 12.04.
15.04.-18.04.
23.04.- 26.04.
5.6.7.8.9.10.11.
11.04. DD fizikā vai ķīmijā


12.MAIJAM

Klase
29.04.- 03.05.
06.05.- 10.05.
13.05.- 17.05.
21.05.- 25.05.
28.05.- 01.06.
5.
6.
7.
8.
9.

17.05. Pēdējais zvans
22.05.Valsts eksāmens latviešu val.,r.,m.
29.05. valsts eksāmens svešvalodā, r.,m.
04.06. matemātika
11.06. Latvijas vēsture
10.
11.03.06.  valsts eksāmens informātikā
12.

17.05. Pēdējais zvans
21.05. CE latviešu val.
24.05. CE matemātikā
28.05. CE vēsturē
30.05. CE fizikā
05.06.CE bioloģijā
07.06. CE ķīmujā

 septembrim, OKTOBRIM

Kl.
25. – 28. 09.
01.10 – 05. 10.
08.10. – 12. 10.
15.10. – 19.10.
29.10 – 02.11.
5.

01.10. Matemātika - Lielie skaitļi
3.10. literatūra dzeja

15.10. Matemātika - Saskaitīšana un atņemšana
19.10.Dabaszinības
"Pētnieciskā darbība. Izgudrojumi. Lidošana"
18.10.liter.tautas pasakas 

6.

19.09. matemātika-atkārtojums
20.09. Dabaszinības "Ekosistēmas"
27.09. latv.val. (diagn.darbs)
5.10. angļu valoda - unit 6
9.10. matemātika-vidējais aritmētiskais
15.10. literatūra (dzeja)
18.10.Dabaszinības
"Hidrosfēra"
31.10. latv.val. (fonētika)
7.
4.10.latv.val.
03.10.Bioloģija "Bioloģija - zinātne par dzīvajiem organismiem"
5.10. angļu valoda - unit 4
11.10.ģeogrāfija "Ģeogrāfija zinātne par zemi"
15.10.literatūra (dzeja)
16.10.soc.zin.
Ētikas pamatjautājumi8.
25.09.matemātika-polinomu sadalīšana reizinātājos
28.09.Bioloģija "Zooloģija - zinātne par dzīvniekiem"
2.10. lat.val.atkārtojamā viela

10.10.liter.dzeja
15.10.Ķīmija "Ko māca ķīmijā?"
17.10.soc.zin.
Grupa
17.10.angļu valoda - unit 3
19.10. matemātika-ievads statistikā


9.
28.09.latv.val atkārtojamā viela

9.10.matemātika- daļveida izteiksmes un vienādojumi
11.10.Ķīmijā "Kā pēta materiālus?"

15.10.angļu valoda - unit 1
15.10. soc.zin. Valsts.
17.10. krievu v.
17.10.Bioloģija
"Cilvēks - vienots organisms"
18.10.literatūra dzeja


10.
28.09.Bioloģija "Bioloģijas zinātne, tās nozīme"
02.10. Matemātika - Vektori
05.10. latviešu val. valodniecības jautājumi
08.10.Ķīmija "Jēdzieni un metodes ķīmijā"
18.10. krievu v.


30.10 Matemātika - "Funkcijas"
1.11. angļu valoda
- unit 1
2.11. literatūra estētiskās kategorijas
11.
27.09. angļu valoda - unit 5
3.10. latv.val.(sintakse, interpunkcija)
03.10. Matemātika - Algebriskas nevienādības
12.10.Bioloģija "Šūna"
17.10. ģeogrāfija "Pasaules telpiskā struktūra"

1.11. krievu v.
12.

28.09. Matemātika - Eksponentvienādojumi un nevienādības
01.10.Bioloģija "Biotehnoloģijas (I)"
03.10.latv.val.

19.10.Ķīmija "Ogļūdeņražu uzbūve un nomenklatūra"
17.10. krievu valoda
29.10.literatūra (lit.virzieni)
02.11. Matemātika - "Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības"

NOVEMBRIM

Kl.
05.11. – 09. 11.
12.11 – 16. 11.
19.11. – 23. 11.
26.11. – 30.11.
5.
9.11.latviešu valoda- domraksta mācība

20.11. angļu valoda - unit 1
20.11. Matemātika - "Reizināšana un dalīšana"
28.11.Dabaszinības
"Saules sistēma"
29.11. literatūra "Sprīdītis"
30.11. valoda- saziņa
6.


15.11. Dabaszinības "Klimats"

29.11. latv.val. (saziņa, tiešā runa, uzruna)
7.

6.11. latv.val.(domraksts)
9.11. angļu valoda - unit 5


14.11.latv.val. (vārdšķiras)
21.11. Bioloģija "Ziedaugu uzbūve un vielmaiņa"
21.11.Ģeogrāfija Visums un planēta Zeme8.

15.11.Ģeogrāfija "Litosfēra"

29.11. literatūra, romānu veidi.
30.11. valoda- savrupinājumi

9.

8.11. latviešu valoda. leksikoloģija
14.11.Ģeogrāfija Latvijas iedzīvotāji un apdzīvotība
15.11. angļu valoda - unit 2

27.11.Bioloģija "Vairošanās un attīstība"
10.
9.11. latviešu valoda- medijpratība, viltus ziņas.

20.11.Bioloģija "Organismu daudzveidība. Augi. Dzīvnieki"
29.11. angļu valoda - unit 2
11.
05.11. Ķīmija "Metālu vispārīgs raksturojums, iegūšana"
05.11. Matemātika "Ģeometriskie pārveidojumi"

20.11.Bioloģija "Audi"
23.11. Ekonomika "Ražošanas iespēju robeža"
28.11. literatūra (lit.virzieni)
29.11.Bioloģija "Organismu vairošanās un attīstība"
29.11. angļu valoda - unit 6
12.
05.11.Bioloģija "Biotehnoloģijas (II)"
5.11. prezentācija literatūrā.
08.11. Ekonomika "Kredīti"

23.11.Ķīmija "Ogļūdeņražu reakcijas"
21.11. latv.val.

DECEMBRIM

KL.
03.12. – 07. 12.
10.12. – 14. 12.
17.12. – 21. 12.
5.

13.12. angļu valoda - semestra noslēguma ieskaite
13.12.soc.zin.Valsts
14.12.Dabaszinības "Siltums, gaisma, skaņa"

6.
3.12.literatūra (folklora)
6.12. Dabaszinības "Litosfēra"
14.12.angļu valoda -semestra noslēguma ieskaite

7.

4.12. latv.val. (lietvārds)


10.12. literatūra (folklora)
11.12.soc.zin.Vērtības
12.12. krievu val.
13.12.angļu val. - semestra noslēguma ieskaite

8.
04.12. Bioloģija
 "Zīdītāji - augstāk
attīstītie mugurkaulnikei"
5.12.Soc.zin.
Tirgus

10.12. Ķīmija "Ieskats vielu mikropasaulē"
11.12. latviešu valoda, salikts teikums
10.12. krievu v.
12.12. ģeogrāfija  "Dabas resursi un to nodrošinājums"
12.12. angļu val.

9.
4,12,-literatūra- dzīves spēle teātrī
06.12. ķīmija "Metāli. No iežiem līdz produktam"
10.12. angļu val. - semestra noslēguma ieskaite

10.
06.12. Ķīmija "Dispersās sistēmas"
05.12. literatūra sengrieķu literatūra, teātris

12.12. ģeogrāfija  "Procesi litosfērā un to izpausmes"

11.
4.12. literatūra (prezentācija)
11.12.Ķīmija "Metālu un tosavienojumu ķīmiskās īpašības"

12.
4.12. angļu valoda
5.12. krievu v.
10.12. literatūra ("Dzīvnieku ferma")
11.12.angļu val.- semestra noslēguma ieskaite
12.12. latv. val. (fonētika)
14.12.Ķīmija "Ogļūdeņražu hidroksil un karbonilatvasinājumi"


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru