Lizuma vidusskola

Lizuma vidusskola

Ieskaišu un noslēguma pārbaudes darbu grafiks


IESKAIŠU UN  PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2018. gADA

JANVĀRIM

Klase
07.01.- 11.01.
14.01.- 18.01.
21.01.- 25.01.
28.01.- 01.02.
5.

21.01. Matemātika "Parastās daļas"
24.01,latviešu valoda VTL
30.01. literatūra Raibā krāsa
6.

23.01.latv.val. (intervija)
23.01.Dabaszinības
"Dabas resursi"

7.
17.01.latv. val. (īpašības v.)


8.

24.01. literatūra, poēma, balāde
25.01. latviešu valoda- konstrukcijas VT
01.02. Bioloģija "Putni - lidojoši mugurkaulnieki"
9.
16.01. ģeogrāfija Reljefs un dabas resursi
23.01.krievu v.
24.01. literatūra mīti
31.01. angļu valoda - unit 4
10.

24.01. krievu v.
22.01. Matemātika "Pakāpes, eksponet, logaritmiskās un trigonometriskās funkcijas"
31.01. - angļu valoda - unit 3
11.23.01.latv.val. (īp.v.)
23.01. ieskaites domraksts klasē.
22.01.Bioloģija "Nukleīnskābes. Olbaltumvielu biosintēze"
24.01. krievu v.
28.01. Matemātika "Kombinatorikas elementi"
12.10.01. Matemātika - "Cilindrs"

16.01. krievu v.
14.01.Bioloģija "Gremošana"
22.01. Matemātika "Konuss"
24.01. Ekonomika "Sociālās garantijas"
28.01. literatūra (domraksts "Mīlestības dēļ...")

FEBRUĀRIM

Klase
04.02.- 08.02.
11.02.-15.02.
18.02.-22.02.
25.02.-01.03.
5.

19.02. Matemātika "Daļu saskaitīšana un atņemšana"
01.03. Dabaszinības "Vielas un to pārvērtības"
6.4.02. literatūra (Stāsts par Tilli un Suņu vīru")

11.02. krievu v.
20.02. DD mācībvalodā
26.02. DD matemātikā
28.02.dabaszinības "Elektrība. Ātrums. Spēks"
7.
11.02. literatūra ("Cilvēka bērns")
19.02. latv.val. (skaitļa vārds)

8.07.02.Ķīmija "Vielu oksidēšanās"
11.02. krievu v.


9.05.02. Bioloģija "Asinis. Asinsrite. Elpošana"
11.02. Ķīmija "Ieži un materiāli. Analīze un sintēze"
20.02. Ģeogrāfija Klimats un Baltijas jūra
21.02. lat.val. konstrukcijas VT
26.02. literatūra "Lāčplēsis"
10..
11.02. Ķīmija "Atoma un vielas uzbūve"

13.02.literatūra R.Blaumanis
12.02. Matemātika "Virknes"
20.02.lat.val. konstrukcijas VT
26.02. Bioloģija "Evolūcija"
11.
11.02. Ķīmija "Nemetāli, to īpašības"
20.02. Matemātika "Varbūtību teorijas elementi"
19.02. latv.val.(skaitļa vārds)

12.6.02.latv.val. (leksikoloģija)
04.02.Ķīmija "Karbonskābes, to atvasinājumi"


25.02. literatūra (A.Bela "Būris")
28.02.Bioloģija "Vielu transpors"

MARTAM

Klase
04.03.- 08.03.
11.03.– 15.03.
18.03.-22.03.
25.03.- 29.03.
5.


Brīvlaiks
19.03. Matemātika "Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana"
27.03.literatūra Zilā krāsa.
6.07.03. DD dabaszinībās


Brīvlaiks

27.03.Dabaszinības
"Vielu pārvērtības"
7.5.02.soc.zin.
Vai es sevi pazīstu
6.03. - krievu v.


Brīvlaiks

26.03. latv. val. (v.-v.)
8.6.03. literatūra lugas.
8.03. latviešu valoda - ST


Brīvlaiks

26.03. Bioloģija
"Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu ķermeņa temperatūru"

9.6.03. krievu v.
06.03. Bioloģija "Gremošana"


Brīvlaiks


10.7.03. krievu v.
6.03. literatūra noveles


Brīvlaiks
21.03. Matemātika "Racionālas izteiksmes un vienādojumi"

11.7.03. krievu v.


Brīvlaiks
22.03. Bioloģija "Šūnu vielmaiņa"
26.03. latv.val. (v.-v.)
27.03. literatūra ("Mērnieku laiki")
27.03. Matemātika "Trigonometrisko izteiksmju pārveidojumi"
12.

12.03 CE angļu valodā
14.03. CE krievu valodā
APRĪLIM 

Klase
01.04.- 05.04.
08.04.– 12.04.
15.04.-18.04.
23.04.- 26.04.
5.03.03. latv.vārda sastāvs
17.04. Dabaszinības "Dzīvnieku un cilvēka organisma uzbūve"
16.04. Matemātika "Decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana"
24.04.valoda saziņa
6.

15.04. literatūra (fantāzijas literatūra)

23.04.latv.val.(teikuma locekļi)

7.
10.04. Bioloģija
"Ziedaugu daudzveidība"
08.04. literatūra ("Momo")

25.04.latv.val. (darb.vārdi)
8.01.04.Ķīmija "Gaiss un tā kvalitāte"
1.04. krievu v.
2.04. latv. tiešā runa.
17.04.soc.zin.Banka
16.04.liter. novele
9.1.04.soc.zin.Likums

08.04.Ķīmija "Organiskās vielas. No naftas līdz produktam"
10.04.Bioloģija "Izvadorgāni. Āda"

25.04. valoda - morfolo'gija
10.
08.04.Ķīmija "ĶEPT"
10.04. latviešu val.ST
16.04. Matemātika "Apvilkti un ievilkti daudzstūri"
25.04. krievu v.
26.04. Bioloģija "Organisms un vide"
11.
11.04. DD fizikā vai ķīmijā

24.04. Bioloģija "Šūnu dalīšanās"
30.04. latv. val. (darb.v.)
12.01.04.Ķīmija "Dabasvielas"
3.04. latv. val.
3.04. krievu v.
08.04.Bioloģija "Vielmaiņas galaproduktu izvadīšana"

24.04. krievu v.
26.04.Ķīmija "Sadzīvē izmantojamas vielas un materiāli"


MAIJAM

Klase
29.04.- 03.05.
06.05.- 10.05.
13.05.- 17.05.
21.05.- 25.05.
27.05.- 01.06.
5.2.05. literatūra, romāns
14.05. VALODA LIETVĀRDS
24.05.Dabaszinības
"Augu dzīvības procesi"
22.05. literatūra 'Kauja pie Knipskas"

6.02.05. Dabaszinības "Atrašanās vietas noteikšana uz Zemes. Laika skaitīšana"
9.05.latv.val. (VTL)
13.05.krievu v.
20.05.literatūra (fabulas)
21.05.latv.val. (teikuma uzbūve)
23.05.Dabaszinības
"Apkārtējās vides piesārņojums"

7.
7.05.soc.zin.
8.05. krievu v.
15.05.latv.val. (divdabji)
20.05.literatūra (pasakas)
22.05.Bioloģija
"Aļģes, sēnes, ķērpji, baktērijas"

8.03.05.Bioloģija "Posmkāji"
08.05.valoda referāts

13.05.krievu v.
16.05.literatūra, godi
23.05.Ķīmija ''Skābes un bāzes - pretstati ķīmijā"

9.02.05. literatūra jūtu spēles
8.05.krievu v.

13.05.Ķīmijā
"Vielu īpašības un pārvērtības"


17.05. Pēdējais zvans
22.05.Valsts eksāmens latviešu val.,r.,m.
29.05. valsts eksāmens svešvalodā, r.,m.
04.06. matemātika
11.06. Latvijas vēsture
10.
8.05. latviešu valoda saziņa
10.05. literatūra Šekspīrs, Rainis
13.05.Ķīmija
"Elektrolītiskā disociācija"
24.05.Bioloģija
"Cilvēka un vides mijiedarbība"2

11.30.04. Ķīmija "Nemetālisko elementu savienojumi"


15.05.literatūra (R.Blaumaņa darbi)
21.05.latv.val.(darb.v.)
24.05.Bioloģija
"Iedzimtības likumsakarības"
03.06.  valsts eksāmens informātikā
12.29.04. literatūra (G.Repše "Ugunszīme")

13.05. latv. val.
13.05.Bioloģija
"Organisma darbības regulācija"
17.05. Pēdējais zvans
21.05. CE latviešu val.
24.05. CE matemātikā
28.05. CE vēsturē
30.05. CE fizikā
05.06.CE bioloģijā
07.06. CE ķīmijā

 septembrim, OKTOBRIM

Kl.
25. – 28. 09.
01.10 – 05. 10.
08.10. – 12. 10.
15.10. – 19.10.
29.10 – 02.11.
5.

01.10. Matemātika - Lielie skaitļi
3.10. literatūra dzeja

15.10. Matemātika - Saskaitīšana un atņemšana
19.10.Dabaszinības
"Pētnieciskā darbība. Izgudrojumi. Lidošana"
18.10.liter.tautas pasakas 

6.

19.09. matemātika-atkārtojums
20.09. Dabaszinības "Ekosistēmas"
27.09. latv.val. (diagn.darbs)
5.10. angļu valoda - unit 6
9.10. matemātika-vidējais aritmētiskais
15.10. literatūra (dzeja)
18.10.Dabaszinības
"Hidrosfēra"
31.10. latv.val. (fonētika)
7.
4.10.latv.val.
03.10.Bioloģija "Bioloģija - zinātne par dzīvajiem organismiem"
5.10. angļu valoda - unit 4
11.10.ģeogrāfija "Ģeogrāfija zinātne par zemi"
15.10.literatūra (dzeja)
16.10.soc.zin.
Ētikas pamatjautājumi8.
25.09.matemātika-polinomu sadalīšana reizinātājos
28.09.Bioloģija "Zooloģija - zinātne par dzīvniekiem"
2.10. lat.val.atkārtojamā viela

10.10.liter.dzeja
15.10.Ķīmija "Ko māca ķīmijā?"
17.10.soc.zin.
Grupa
17.10.angļu valoda - unit 3
19.10. matemātika-ievads statistikā


9.
28.09.latv.val atkārtojamā viela

9.10.matemātika- daļveida izteiksmes un vienādojumi
11.10.Ķīmijā "Kā pēta materiālus?"

15.10.angļu valoda - unit 1
15.10. soc.zin. Valsts.
17.10. krievu v.
17.10.Bioloģija
"Cilvēks - vienots organisms"
18.10.literatūra dzeja


10.
28.09.Bioloģija "Bioloģijas zinātne, tās nozīme"
02.10. Matemātika - Vektori
05.10. latviešu val. valodniecības jautājumi
08.10.Ķīmija "Jēdzieni un metodes ķīmijā"
18.10. krievu v.


30.10 Matemātika - "Funkcijas"
1.11. angļu valoda
- unit 1
2.11. literatūra estētiskās kategorijas
11.
27.09. angļu valoda - unit 5
3.10. latv.val.(sintakse, interpunkcija)
03.10. Matemātika - Algebriskas nevienādības
12.10.Bioloģija "Šūna"
17.10. ģeogrāfija "Pasaules telpiskā struktūra"

1.11. krievu v.
12.

28.09. Matemātika - Eksponentvienādojumi un nevienādības
01.10.Bioloģija "Biotehnoloģijas (I)"
03.10.latv.val.

19.10.Ķīmija "Ogļūdeņražu uzbūve un nomenklatūra"
17.10. krievu valoda
29.10.literatūra (lit.virzieni)
02.11. Matemātika - "Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības"

NOVEMBRIM

Kl.
05.11. – 09. 11.
12.11 – 16. 11.
19.11. – 23. 11.
26.11. – 30.11.
5.
9.11.latviešu valoda- domraksta mācība

20.11. angļu valoda - unit 1
20.11. Matemātika - "Reizināšana un dalīšana"
28.11.Dabaszinības
"Saules sistēma"
29.11. literatūra "Sprīdītis"
30.11. valoda- saziņa
6.


15.11. Dabaszinības "Klimats"

29.11. latv.val. (saziņa, tiešā runa, uzruna)
7.

6.11. latv.val.(domraksts)
9.11. angļu valoda - unit 5


14.11.latv.val. (vārdšķiras)
21.11. Bioloģija "Ziedaugu uzbūve un vielmaiņa"
21.11.Ģeogrāfija Visums un planēta Zeme8.

15.11.Ģeogrāfija "Litosfēra"

29.11. literatūra, romānu veidi.
30.11. valoda- savrupinājumi

9.

8.11. latviešu valoda. leksikoloģija
14.11.Ģeogrāfija Latvijas iedzīvotāji un apdzīvotība
15.11. angļu valoda - unit 2

27.11.Bioloģija "Vairošanās un attīstība"
10.
9.11. latviešu valoda- medijpratība, viltus ziņas.

20.11.Bioloģija "Organismu daudzveidība. Augi. Dzīvnieki"
29.11. angļu valoda - unit 2
11.
05.11. Ķīmija "Metālu vispārīgs raksturojums, iegūšana"
05.11. Matemātika "Ģeometriskie pārveidojumi"

20.11.Bioloģija "Audi"
23.11. Ekonomika "Ražošanas iespēju robeža"
28.11. literatūra (lit.virzieni)
29.11.Bioloģija "Organismu vairošanās un attīstība"
29.11. angļu valoda - unit 6
12.
05.11.Bioloģija "Biotehnoloģijas (II)"
5.11. prezentācija literatūrā.
08.11. Ekonomika "Kredīti"

23.11.Ķīmija "Ogļūdeņražu reakcijas"
21.11. latv.val.

DECEMBRIM

KL.
03.12. – 07. 12.
10.12. – 14. 12.
17.12. – 21. 12.
5.

13.12. angļu valoda - semestra noslēguma ieskaite
13.12.soc.zin.Valsts
14.12.Dabaszinības "Siltums, gaisma, skaņa"

6.
3.12.literatūra (folklora)
6.12. Dabaszinības "Litosfēra"
14.12.angļu valoda -semestra noslēguma ieskaite

7.

4.12. latv.val. (lietvārds)


10.12. literatūra (folklora)
11.12.soc.zin.Vērtības
12.12. krievu val.
13.12.angļu val. - semestra noslēguma ieskaite

8.
04.12. Bioloģija
 "Zīdītāji - augstāk
attīstītie mugurkaulnikei"
5.12.Soc.zin.
Tirgus

10.12. Ķīmija "Ieskats vielu mikropasaulē"
11.12. latviešu valoda, salikts teikums
10.12. krievu v.
12.12. ģeogrāfija  "Dabas resursi un to nodrošinājums"
12.12. angļu val.

9.
4,12,-literatūra- dzīves spēle teātrī
06.12. ķīmija "Metāli. No iežiem līdz produktam"
10.12. angļu val. - semestra noslēguma ieskaite

10.
06.12. Ķīmija "Dispersās sistēmas"
05.12. literatūra sengrieķu literatūra, teātris

12.12. ģeogrāfija  "Procesi litosfērā un to izpausmes"

11.
4.12. literatūra (prezentācija)
11.12.Ķīmija "Metālu un tosavienojumu ķīmiskās īpašības"

12.
4.12. angļu valoda
5.12. krievu v.
10.12. literatūra ("Dzīvnieku ferma")
11.12.angļu val.- semestra noslēguma ieskaite
12.12. latv. val. (fonētika)
14.12.Ķīmija "Ogļūdeņražu hidroksil un karbonilatvasinājumi"


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru