ĶīmijaMĀCĪBU materiāli ĶĪMIJĀ 8.KLASEI
Tēma
Mācību materiāli
1.Kā mācās ķīmijā?
Skatīt Ķīmija 8.klase 1.tēma „Ķīmija ap mums”
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 1.tēmu „Ķīmija ap mums”
Vielas agregātstāvokļa maiņa (animācija)
Ķīmijas priekšmets
Fizikālās īpašības (agregātstāvoklis, smarža un krāsa, kušanas temperatūra, viršanas temperatūra, blīvums)
Tīras vielas un maisījumi
Ķīmijas vēsture
Pētnieciskā darbība
Vielu daudzveidība (organiskās vielas, organiskās vielas)
Fizikālās īpašības un fizikālās pārvērtības
Ķīmija pamatskolai Ķīmijas ievadtēma Andris Ziemelis
Ķīmija pamatskolai Vielas un to īpašības Andris Ziemelis
2.Ieskats vielu mikropasaulē
Skatīt Ķīmija 8.klase 2.tēma „Ieskats vielu mikropasaulē”
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 2.tēmu „Ieskats vielu mikropasaulē”
Interaktīvs atoma modelis
Interaktīvi atomu uzbūves modeļi
Ķīmisko elementu nosaukumi un simboli
Ķīmisko elementu simboli un izruna
Vielas daļiņveida uzbūve
Atoma uzbūve
Vielas uzbūve
Binārie savienojumi
Atoma uzbūve
Vielas uzbūve
Binārie savienojumi
Atoma uzbūve (kodols, protoni, neitroni, elektroni, enerģijas līmenis)
http://www.macibuvideo.lv/atoma-uzbuve-2   Atoma uzbūve (arī par d elementieim, piem., Fe, Ni)
https://www.youtube.com/watch?v=1cTEXnJ346U
Ķīmisko elementu periodiskā tabula (kā noteikt pēc ĶEPT: grupu, periodu)
Ķīmija pamatskolai Ķīmiskie elementi Andris Ziemelis
Ķīmija pamatskolai Binārie savienojumi Andris Ziemelis
3.Vielu oksidēšanās
Skatīt Ķīmija 8.klase 3.tēma „Vielu oksidēšanās”
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 3.tēmu „Vielu oksidēšanās”
Oksidēšanās
http://www.slideshare.net/kimija_pamatskola/vielas-daudzums-molmasa-un-gzes-tilpumi
Vielas daudzums, molamasa, gāzes tilpums Andris Ziemelis
Skābeklis. Andris Ziemelis
4.Gaiss un tā kvalitāte
Skatīt Ķīmija 8.klase 4.tēma „Gaiss un tā kvalitāte”
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 4.tēmu „Gaiss un tā kvalitāte”
Fizikālie lielumi to aprēķināšana
Oksidēšanās
Skābeklis
Gaiss
https://www.youtube.com/watch?v=VmdVD1lIdPo 
ZParks video - kā Rīgā mēra gaisa kvalitāti?!
https://www.youtube.com/watch?v=p-XtVRLRjUs
Atvērto durvju stunda Gaisa piesārņojuma mērstacijā
5.Skābes un bāzes – pretstati ķīmijā
Skatīt Ķīmija 8.klase 5.tēma „Skābes un bāzes – pretstati ķīmijā un dzīvē”
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 5.tēmu „Skābes un bāzes – pretstati ķīmijā un dzīvē”
Skābes un bāzes
Skābes un bāzes Andris Ziemelis
Skābes dabā
Sāļi
6.Ūdens cilvēka dzīvē
Skatīt Ķīmija 8.klase 6.tēma „Ūdens cilvēka dzīvē”
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 6.tēmu „Ūdens cilvēka dzīvē”
Ūdens
Ūdeņradis
Ūdeņradis Suntažu v-sk. Andris Ziemelis
Ūdens
Kas ir ūdens Inese Pabērza
Nokrišņu ūdens savākšana Inese Pabērza
MĀCĪBU materiāli ĶĪMIJĀ 9.KLASEI
1.Vielu un to pārvērtību daudzveidība
Skatīt Ķīmija 9.klase 1.tēma „Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība”
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 1.tēmu „Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība”
Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība
Ķīmisko savienojumu nosaukumi
Vielu klasifikācija
Metālu iedarbība ar skābēm
Vielu savstarpējā saikne
Ķīmisko reakciju veidi
Ķīmija pamatskolai Ķīmisko reakciju vienādojumi Andris Ziemelis
Neorganiskās vielas (nemetāli). Andris Ziemelis
2.Ieži un minerāli – nozīmīgas izejvielas
Skatīt Ķīmija 9.klase 2.tēma „No izejvielas līdz produktam”
http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_9/                                         
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 2.tēmu „No izejvielas līdz produktam”
No izejvielas līdz produktam
https://www.youtube.com/watch?v=mkFPSvxNJws
Stikla šķiedras ražošana
https://www.youtube.com/watch?v=FKkUWx4778k
"No raktuvēm līdz cementam" SIA CEMEX
https://www.youtube.com/watch?v=jR1vZXfrKHI     
Gāzbetona ražošana
https://www.youtube.com/watch?v=2WKUH98jQmM           
Ķīmiskie procesi metalurģijā
3.Ogļūdeņraži un to izmantošana
Skatīt Ķīmija 9.klase 3.tēma „Ogļūdeņraži un to izmantošana”
http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_9/                                         
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 3.tēmu „Ogļūdeņraži un to izmantošana”
Ogļūdeņraži, to izmantošana
Naftas produktu izmantošana
Biodīzeļdegvielas ražošana
Kas ir nafta?
Kā nafta ietekmē?
Kā nafta piesārņo?
Piesārņojumu gadījumi un sekas (nafta)
Kas un kā savāc naftu?
Ko Latvijai dos naftas urbums?
4.Materiāli un to izmantošana
Skatīt Ķīmija 9.klase 4.tēma „Materiāli un to izmantošana”
http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_9/                                         
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 4.tēmu „Materiāli un to izmantošana”
Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana
Šķirosim papīru
Šķirosim plastmasas pudeles
PET pārstrāde -- no atkrituma līdz somai un džemperim
Šķirosim stikla iepakojumu
5.Organisko un neorganisko vielu pārvērtības
Skatīt Ķīmija 9.klase 5.tēma „Organisko un neorganisko vielu pārvērtības”
http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_9/                                         
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 5.tēmu „Organisko un neorganisko vielu pārvērtības”
Organisko un neorganisko vielu pārvērtības
6.Cilvēks vielu pasaulē
Skatīt Ķīmija 9.klase 6tēma „Cilvēks vielu pasaulē”
http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_9/                                         
Vizuālie materiāli ķīmijā. Skatīt 6.tēmu „Cilvēks vielu pasaulē”
Cilvēks vielu pasaulē
Piena produkti
Lūpu krāsas ražošana
Pārtikas piedevas (evielas) produktos. Kas Tavā iepirkumu maisiņā?
Pārtikas piedevas (evielas) produktos 2. Kas Tavā iepirkumu maisiņā?
Maize un koditoreja
MĀCĪBU materiāli ĶĪMIJĀ 10.KLASEI

1.Jēdzieni un lielumi ķīmijā

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_10/index.html

Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 1.tēma „Pētnieciskā darbība ķīmijā”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_10/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 1.tēma „Pētnieciskā darbība ķīmijā”
Jēdzieni un metodes ķīmijā (Drošības noteikumi. Laboratorijas trauki, iekārtas, piederumi)

Atkārtojums. Ķīmijas pamatlikumi. Steheometrija

https://www.youtube.com/watch?v=0etHNacad_s      

Vielas daudzuma aprēķināšana (kas ir vielas daudzums un kā to var aprēķināt)

https://www.youtube.com/watch?v=6ROnNeMQAAY           

Pētnieciskās darbības soļi (kādi ir pētnieciskās darbības soļi un kas jāņem vērā katrā no tiem

https://www.youtube.com/watch?v=pt4F6M_eQus     

Pētnieciskās darbības pamatprincipi (izskaidroti pētnieciskās darbības soļi ar piemēru par gredzena blīvuma noteikšanu)

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)

2.Dispersās sistēmas

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_10/index.html

Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 2.tēma „Dispersās sistēmas”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_10/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 2.tēma „Dispersās sistēmas”
Dispersās sistēmas
Šķīdumi

https://www.youtube.com/watch?v=MZVDspgxXKI  

Molārā koncentrācija (kas ir molārā koncentrācija un kā to aprēķināt)

https://www.youtube.com/watch?v=h3EwDx_yepY

Vielu šķīdība (kas ir šķīdības līknes, kā noskaidrot, kad šķīdums ir nepiesātināts, piesātināts un pārsātināts)

https://www.youtube.com/watch?v=V_ZI4ufcv2w     

Izšķīdinātās vielas masas daļa (kā aprēķināt izšķīdušās vielas masas daļu)

https://www.youtube.com/watch?v=MnztEtnjpoc       

Masas daļas aprēķināšana, ja zināms gāzes tilpums (gāzes masas daļa šķīdumā noteikšana, ja zināms tās tilpums)

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)

3.Vielas uzbūve

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_10/index.html

Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 3.tēma „Vielas uzbūve”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_10/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 3.tēma „Vielas uzbūve”

Atomu un vielu uzbūve
Atoma elektronapvalka uzbūve un ķīmiskā elementa raksturojums
Ķīmiskās saite

Vielu stāvokļi un mijiedarbības veidi

https://www.youtube.com/watch?v=MerMVbEZbCQ 

Atoma uzbūve (kas veido atomu, kas ir relatīvās atommasas vienība, kas ir relatīvā atommasa un kā saprast izotopa jēdzienu)

https://www.youtube.com/watch?v=ervfgB2EPck      

Vielas uzbūve (kas ir vielas daudzums, Avogadro skaitlis un kā noteikt daļiņu skaitu vielā, vielas daudzumu utt.)

https://www.youtube.com/watch?v=f5ilNGAsdsE                  

Atoma uzbūve - uzdevuma piemērs (kā noteikt protonu, elektronu skaitu, cik un kā jāattēlo noteikta elementa elektronu enerģijas līmeņi un elektronformula)

https://www.youtube.com/watch?v=WDy3fIEBAjQ   

Viela (kas veido vielu, atoma uzbūves pamati, kas ir fizikālās un ķīmiskās īpašības)

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)

Radioaktivitate (Lauma Vaivode)
Radioaktivitāte un vides piesārņojums
Radioaktivitāte
4.ĶEPT

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_10/index.html

Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 4.tēma „ĶEPT”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_10/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 4.tēma „ĶEPT”

ĶEPT

Oksidēšanās un reducēšanās

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/10-klase/kimisko-elementu-periodiska-tabula-2686

TĒMA „ĶEPT” TIEK IZSTRĀDĀTA

ĶEPT (1.daļa)
ĶEPT (2.daļa)

https://www.youtube.com/watch?v=1cTEXnJ346U    

Ķīmisko elementu periodiskā tabula (kā noteikt pēc ķīmisko elementu periodiskās tabulas: grupu, periodu)

https://www.youtube.com/watch?v=5CCcwdH3ofc   

Oksīdu iedalījums (kā iedala oksīdus, kas ir skābie, bāziskie un amfotērie oksīdi)

https://www.youtube.com/watch?v=01EAOo82OU4  

Oksīdu ķīmiskās īpašības.

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)

5.Elektrolītiskā disociācija

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_10/index.html

Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 5.tēma „Elektrolītiskā disociācija”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_10/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 5.tēma „Elektrolītiskā disociācija”

Elektrolītiskā disociācija

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
6.Reakcijas elektrolītu šķīdumos

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_10/index.html

Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 6.tēma „Reakcijas elektrolītu šķīdumos”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_10/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 6.tēma „Reakcijas elektrolītu šķīdumos”

Reakcijas elektrolītu šķīdumos

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
7.Ķīmisko reakciju norise

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_10/index.html

Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 7.tēma „Ķīmisko reakciju norise”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_10/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 10.klase 7.tēma „Ķīmisko reakciju norise”
Ķīmsko reakciju norise

Ķīmisko reakciju ātrums un līdzsvars

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)


MĀCĪBU materiāli ĶĪMIJĀ 11.KLASEI
1.Metālu vispārīgs raksturojums un iegūšana
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 1.tēma „Metālu vispārīgs raksturojums, iegūšana”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_11/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 1.tēma „Metālu vispārīgs raksturojums, iegūšana”

Elektroķīmiskie procesi

https://www.youtube.com/watch?v=_vv4iftUbOw     

Aktīvo metālu elektrolīze (kas ir elektrolīze un parādīts piemērs, kā rakstīt elektrolīzes vienādojumu, ja jonos disociē nātrija hlorīds)

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)

2.Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 2.tēma „Metālu ķīmiskā aktivitāte”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_11/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 2.tēma „Metālu ķīmiskā aktivitāte”

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/11-klase/i-a-grupas-metali-7459

IA grupas metāli

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/11-klase/ii-a-grupas-metali-7589

IIA grupas metāli

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/11-klase/aluminijs-iii-b-grupa-7590

Alumīnijs

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/11-klase/iv-a-grupas-metali-7683

IVA grupas metāli

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/11-klase/kompleksie-savienojumi-7783

Kompleksie savienojumi

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/11-klase/vars-7786

Varš

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/11-klase/sudrabs-7787

Sudrabs

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/11-klase/cinks-mangans-77888

Cinks, mangāns

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/vispariga-kimija-1-kurss/metali-un-to-kimiskas-ipasibas-10957

Metāli un to ķīmiskās īpašības

http://www.uzdevumi.lv/p/kimija/vispariga-kimija-1-kurss/kompleksie-savienojumi-10961

Kompleksie savienojumi

https://www.youtube.com/watch?v=8GJWTb_DbDU 

Metālu ķīmiskās īpašības (kas ir metālu oksidēšanās; metālu elektroķīmisko spriegumu rinda; metālu ķīmiskās īpašības)

https://www.youtube.com/watch?v=696vgfL2u1w     

Uzdevums par metālu ķīmiskajām īpašībām (uzdevuma piemēri, kur jānosaka vai metāls reaģēs ar attiecīgo vielu un kā uzrakstīt elektronu bilances vienādojumu un izlikt koeficientus)

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)

3.Nemetāli
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 3.tēma „Nemetāli”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_11/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 3.tēma „Nemetāli”

Ogleklis

https://www.youtube.com/watch?v=Vxz6POWS67M 

Nemetālu ķīmiskās īpašības (kādas ķīmiskās īpašības piemīt gandrīz visiem nemetāliem)

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)

4.Nemetālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 4.tēma „Nemetālisko elementu savienojumi”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_11/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 4.tēma „Nemetālisko elementu savienojumi”
Ogleklis
Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
5.Neorganisko vielu daudzveidība
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 5.tēma „Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_11/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 5.tēma „Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā”
Metālu korozija
Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
6.Ogļūdeņražu uzbūve un nomenklatūra
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 6.tēma „Ogļūdeņražu uzbūve, nomenklatūra”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_11/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 6.tēma „Ogļūdeņražu uzbūve, nomenklatūra”

https://www.youtube.com/watch?v=g0cNzeMXqZw

Ogļūdeņražu klasifikācija.

https://www.youtube.com/watch?v=pSMZAKD2FZs

Ogļūdeņražu nosaukumu veidošana (kas ir alkilgrupas, kādi soļi ir jāievēro, kad veido ogļūdeņražu nosaukumus)

https://www.youtube.com/watch?v=cRG7FqWmeLs  

Ogļūdeņražu izomērija (kas ir izomērija un kādi var būt tās veidi)

https://www.youtube.com/watch?v=j665yG5RbI4     

Uzdevums par ogļūdeņražu izomēriju.

Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)

7.Ogļūdeņražu reakcijas
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 7.tēma „Ogļūdeņražu reakcijas”

http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/VM_K_11/index.html

Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 11.klase 7.tēma „Ogļūdeņražu reakcijas”
Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
MĀCĪBU materiāli ĶĪMIJĀ 12.KLASEI
1.Ogļūdeņražu un hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 1.tēma „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi”
Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 1.tēma „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi”
Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
2.Karbonskābes un to atvasinājumi
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 2.tēma „Karbonskābes un to atvasinājumi”
Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 2.tēma „Karbonskābes un to atvasinājumi”
Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
3.Dabasvielas
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 3.tēma „Dabasvielas”
Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 3.tēma „Dabasvielas”
Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
4.Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 4.tēma „Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli”
Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 4.tēma „Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli”
Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli
Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
5.Ķīmija un vides tehnoloģijas
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 5.tēma „Ķīmija un vides tehnoloģijas”
Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 5.tēma „Ķīmija un vides tehnoloģijas”
Ķīmija un vides tehnoloģijas
Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
6.Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība
Skatīt interaktīvus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 6.tēma „Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība”
Skatīt vizuālus mācību materiālus Ķīmija 12.klase 6.tēma „Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība”
Izpratnes lapa (skat. Satura rādītājs, ...)
Gatavojoties CE ķīmijā

https://www.youtube.com/watch?v=HMv0Y-RuztA   

Ķīmijas eksāmena risināmās daļas uzdevumi I daļa

https://www.youtube.com/watch?v=NkkeGRgRFwU

Ķīmijas eksāmena risināmās daļas uzdevumi II daļa

https://www.youtube.com/watch?v=ywI-VKaxtnM    

Ķīmijas eksāmena risināmās daļas uzdevumi III daļa (Lai palīdzētu sagatavoties ķīmijas eksāmenam esam lūguši vienai no mūsu profesorēm komentēt eksāmena 2.daļas uzdevumus, kuru risināšanas metodes mēdz atkārtoties gadu no gada)

Aprēķini pēc vielu formulām Andris Ziemelis

http://www.slideshare.net/kimija_pamatskola/vielas-daudzums-molmasa-un-gzes-tilpumi

Vielas daudzums, molmasa, gāzes tilpums Andris Ziemelis

Uzdevumi. Vidusskola. Centralizētais eksāmens ķīmijā 2009.-2014.gadsNav komentāru:

Ierakstīt komentāru