Stundu saraksts 1.-6.klasei

LIZUMA VIDUSSKOLAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS

1. – 6. klasei 2018. / 2019. m.g.  

Laiks
1.klase
2. klase
3.klase
4. klase
5. klase
6. klase
PIRMDIENA
8.30 – 9.10
Latviešu val. 37.
Latviešu val. 32.
Latviešu val.33.
Latviešu val. 36.
Matemātika 34.
Mājturība
9.20 – 10.00
Latviešu val. 37.
Latviešu val. 32.
Latviešu val. 33.
Mūzika 24.
Matemātika 34.
Mājturība
10.10 – 10.50
Matemātika  37.
Matemātika 32.
Matemātika 33.
Matemātika 36.
Mūzika 24.
Krievu val.40.
11.00 – 11.40
Mājturība 37.

Angļu val. 32.
Angļu val. 33.
Dabaszin. 36.
Sports
Mūzika 24.
12.10 – 12.50

 
Sociālās zin. 33.
Angļu val.36.
Mājturība
Literatūra 22.
13.20 – 14.00
 


 
Mājturība
Literatūra 22.
14.10 – 14.50

.
 
 
 
Sports
15.00 – 15.40
 
 

 
 
OTRDIENA
8.30 – 9.10
Angļu val. 37.
Viz.  māksla 27.
Matemātika 33.
Sports
Latviešu val.45.
Latviešu val. 22
9.20 – 10.00
Latviešu val. 37.
Viz.  māksla 27.
Sports
Matemātika 36.
Latviešu val.45.
Latviešu val.22.
10.10 – 10.50
Mūzika 24.
Latviešu val. 32.
Latviešu val. 33.
Sociālās zin. 36.
Sociālās zin. 40.
Matemātika 44.
11.00 – 11.40
Ētika  37.
Sports
Mūzika 24.
Mājturība 36.
Angļu val. 25.
Matemātika 44.
12.10 – 12.50
Sports
Sociālās zin. 32.
Dabaszin.  33.
Latviešu val. 36.
Matemātika 34.
Sociālās zin. 40.
13.20 – 14.00Latviešu val. 36.
Matemātika 34.
Mūzika 24.
14.10 – 14.50

 

 
.

15.00 – 15.40

 
 

 
. 
 

 
TREŠDIENA
8.30 – 9.10
Matemātika 37.
Mūzika 24.
Sports
Latviešu val.36.
Dabaszin. 43.
Viz. māksla 27.
9.20 – 10.00
Sports
Dabaszin. 32.
Angļu val. 33.
Angļu val. 36.
Viz. māksla 27.
Latviešu val.22.
10.10 – 10.50
Dabaszin. 37.
Matemātika 32.
Matemātika 33.
Matemātika 36.
Informātika 35.
Matemātika 27.
11.00 – 11.40
Dabaszin. 37.
Mājturība 32.
Latviešu val. 33.
Sports 
Latviešu val.45.
Dabaszin. 43.
12.10 – 12.50

Sports
Mājturība 33.
Dabaszin. 36.
Literatūra 45.
Angļu val. 25.
13.20 – 14.00.

Angļu val. 25.
14.10 – 14.50

 
15.00 – 15.40
 CETURTDIENA
8.30 – 9.10
Latviešu val. 37.
Matemātika 32
Latviešu val. 33.
Latviešu val.36.
Angļu val. 25.
Latviešu val.22.
9.20 – 10.00
Matemātika 37.
Matemātika 32. 33.33.36.
Angļu val. 33.
Literatūra 36.
Informātika 35.
Krievu val.40.
10.10 – 10.50
Sociāl.zin. 37.
Latviešu val. 32.
Matemātika 33.
Matemātika 36.
Latviešu val. 45
Informātika 35.
11.00 – 11.40
Viz. māksla 37.
Latviešu val. 32.
Mūzika 24.
Matemātika 36.
Literatūra45.
Pas.vēsture 38.
12.10 – 12.50
Viz. māksla 37.
Dabaszin. 32.
Dabaszin.  33.
Mūzika 24.
Sociālās zin. 44.
Sports
13.20 – 14.00Sociālās zin. 36.
Sports
Dabaszin.43.
14.10 – 14.50

  
15.00 – 15.40
 
 

 
 
PIEKTDIENA
8.30 – 9.10
Latviešu val. 37.
Matemātika 32.
Viz. māksla 27.
Latviešu val.36.
Mūzika 24.
Matemātika 44.
9.20 – 10.00
Matemātika 37.
Ētika  32.
Viz. māksla 27.
Angļu val.36.
Angļu val. 25
Matemātika 44.
10.10 – 10.50
Mūzika 24.
Latviešu val. 32.
Latviešu val. 33.
Viz. māksla 27.
Latviešu val. 45.
Sociālās zin. 40.
11.00 – 11.40
Latviešu val. 37
Mūzika 24.
Ētika 33.
Viz. māksla 27.
Matemātika 34.
Latv.vēsture 38.
12.10 – 12.50
Klases audz. 37.
Klases audz. 33.
Klases audz. 33.
Klases audz. 36.
Dabaszin. 46.
Angļu val.25.
13.20 – 14.00


 

Klases audz. 38.
Klases audz. 38.
14.10 – 14.50


 15.00 – 15.40
.
 


 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru